+371 67324146

Metodiskais darbs

Metodiskie pasākumi

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi pedagogiem

Kvalitātes novērtēšana

Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes novērtēšanas norises laika plānojums

Pedagogu profesionālā pilnveide

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi pedagogiem

Pievienojies mūsu aktualitātēm

2022./2023.MĀCĪBU GADĀ IZSTRĀDĀTIE MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI IZGLĪTOJAMAJIEM UN PEDAGOGIEM

2021./2022.MĀCĪBU GADĀ IZSTRĀDĀTIE MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI IZGLĪTOJAMAJIEM UN PEDAGOGIEM

2021./2022. metodiskā skate

2020./2021.MĀCĪBU GADĀ IZSTRĀDĀTIE MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI IZGLĪTOJAMAJIEM UN PEDAGOGIEM

Metodiskie materiāli

Profesionālas izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts Tehnikums" pedagogu izstrādātie metodiskie darbi.

PEDAGOGU IZSTRĀDĀTIE METODISKIE DARBI

Noderīga informācija

Papildu resursi pedagogiem
Kas jāzina pedagogiem karjeras attīstības jautājumos?

Arodbiedrība par mūsu interesēm

Tava iespēja satikt domubiedrus, gūt informāciju, saņemt atbalstu