+371 67324146

Audzēkņiem

Mācības, karjera, prakse, interešu pulciņi un atpūta

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepazīties ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Karjeras konsultācijas

Palīdzēsim Tavas iegūtās zināšanas pilnveidot un atrast savu sapņu profesiju

Pievienojies mūsu aktualitātēm

Darbs, prakse un karjeras konsultācijas

Tehnikums nodrošina audzēķniem praksi Latvijas vadošajos nozares uzņēmumos, kā arī sniedz iespēju iekārtoties darbā.

Ja esi darba devējs un meklē sev talantīgus praktikantus vai darba ņēmējus, sazinaties ar tehnikuma atbildīgo personu:

Inga Šikova
Direktora vietniece darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā
Mob.tel. 20011907
inga.sikova@rvt.lv

Jaunieti – Tev ir lieliska iespēja doties praksē vai pieteikties darbā starptautiski atpazīstamā uzņēmumā!
Informācija par Livonia Print darba un prakses iespējām, – links uz  karjeras portālu www.nacstradat.lv 

Darbs un prakse

Karjeras konsultācijas

 • Karjeras izglītības pasākumi.
 • Individuālās konsultācijas. Pieteikties šeit.
 • Informācija par karjeras iespējām.
 • Karjeras mērķu izvirzīšana, personīgais karjeras plāns.
 • Karjeras lēmumu pieņemšana.
 • Prakses un darba iespējas uzņēmumos.
 • Personības iezīmes, vērtības, stiprās un vājās puses.
 • Komunikācijas prasmes, radošā domāšana un sadarbība komandā.
 • CV un motivācijas vēstules sagatavošana, gatavošanās darba intervijām.
 • Tālākizglītības iespējas Latvijā un ārzemēs.

Sports un interešu pulciņi

Profesionālās ievirzes pulciņi
Mākslas pulciņi
Bokss un vispārējā fiziskā sagatavotība
Sporta zāle

Interešu izglītības pulciņi un ārpusstundu nodarbības 2023./2024.m.g.

Latvijas skolas soma

Iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs

Programma "Latvijas skolas soma"

Vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē Tev ir iespēja iepazīt Latviju mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā.

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” 2023./2024.

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” 2022./2023.

Karjeras izglītība!

Tava profesionālā nozares bibliotēka

Piesaki sev interesējošos izdevumus, tai skaitā žurnālus un saņem Tev ērtā laikā. Tāpat bibliotēka piedāvā saņemt personificētu pieeju elektriniskajiem izdevumiem.

Audzēkņu viesnīcas

Mācīšanās pie mums ir ne tikai zināšanu apguve, bet arī labs noskaņojums un mājīga atmosfēra, ko nodrošina mūsu tehnikuma viesnīcas

Dārzciema ielā

Rīgā, Dārzciema ielā 64, Rīgā
dienesta viesnīcas vadītāja, tālr.: 20370857

Ūnijas ielā

Rīgā, Ūnijas ielā 31A,  
dienesta viesnīcas vadītāja, tālr.: 20370857

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un nosūtīt savu jautājumu

Iestāšanās un uzņemšana

Mācības notiek  darba dienās pēc noteikta stundu plāna, taču pārsvarā laika periodā no plkst. 8:30 līdz 15:00

Jā, RVT audzēkņi var saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 EUR, balstoties mācību rādītājos un sasniegumos, kā arī līdz minimumam ierobežojot kavējumus.

Nē, lai mācītos RVT ir atestātu konNē, iestājpārbaudījumi navPretendenti tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem kritērijiem:
Apliecības par pamatizglītības iegūšanu pielikumā ,,Sekmju izraksts” vidējais vērtējums (vērtējumi
eksāmenos netiek skaitīti) šādos mācību priekšmetos:
 latviešu valoda; matemātika; angļu valoda; fizika; ķīmija; informātika.

Nē, mācības dienas nodaļā ir bez maksas un tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem

PIKC RVT audzēkņiem sabiedriskais transports Rīgas Satiksmes transporta līdzekļos ir bez maksas, ceļa izdevumi ārpus Rīgas netiek subsidēti.

Mācības RVT notiek valsts (latviešu) valodā

Jā, RVT nodrošina audzēkņus ar dienesta viesnīcu ne tikai Rīgā, bet arī Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā.

Nē, sagatavošanas kursu nav.

Karjeras plānošana

Svarīgi būt drosmīgam, uzdrošināties un rīkoties saskaņā ar savu pārliecību!

Uzklausi, padomā un izlem pats! Lasi vairāk šeit.

Ja vēl neesi izvēlējies profesiju, droši piesakies uz konsultāciju pie karjeras konsultanta.

Rīgas Valsts tehnikuma mājas lapas sadaļā Iegūsti profesiju, kā arī konsultējoties ar karjeras konsultantu.

Meistardarbnīcas un praktiskās nodarbības ir viens no veidiem kā noskaidrot, saprast un izmēģināt to, kas izdodas vislabāk.

Apzini savas intereses, talantus un definē prasmes! Aizpildi karjeras testu (NIID.lv) vai vērsies pēc atbalsta pie karjeras konsultanta (pieteikties šeit)

Audzēkņu pašpārvalde

Audzēkņu pašpārvalde ir audzēkņu intereses pārstāvoša organizācija, kuras pamatdarbība ir saistīta gan ar izglītības procesu, gan arī  ar kultūras, sporta, sociālās labklājības un citām aktivitātēm, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar audzēkņu dzīvi. Audzēkņu pašpārvalde darbojas, lai

 • būtu starpnieki starp administrāciju, pedagogiem un struktūrvienībām;
 • būtu, kas aizstāv audzēkņu tiesības un intereses;
 • būtu kultūras un izglītojošie pasākumi;
 • būtu labāka skolas dzīve.
 • Mācību gada sākumā (septembrī) notiek tikšanās jauno dalībnieku uzņemšanai Audzēkņu pašpārvaldē (AP). Jaunus dalībniekus uzņem visu mācību gadu. Lai iesaistītos AP, Tev jāsazinās ar tās vadītāju.
 • https://www.rvt.lv/audzekniem/
 1. Iespēju pašapliecināties, uzņemoties atbildību un attīstot savas organizatoriskās spējas;
 2. Vērtīgu ierakstu CV;
 3. Iespēju piedalīties dažādos projektos Latvijā un ārpus tās.

Nosūtīt jautājumu

Neatradām atbildes?
Droši rakstam šeit.