+371 67324146

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes programma. Nordplus programmas projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Projektu vadītāja
Arita Ošina

Projektu vadītāja
Tālr. 20370671
arita.osina@rvt.lv

Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot profesionālo skolu audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes un izstrādāt mācību materiālu, kura pamatā ir aktuālās tendences uzņēmējdarbībā, praktiskie uzdevumi un mācīties darot.

Mērķa auditorija ir Latvijas un starptautisko partnerskolu audzēkņi un skolotāji, kuri vēlas pilnveidot uzņēmējdarbības prasmes.

Projekta rezultāti:

  • semināru rezultātu apkopojums;
  • labās prakses piemēru un pieredzes apmaiņas apkopojums;
  • mācību materiāls audzēkņiem;
  • projekta mājaslapa;
  • pilnveidotas uzņēmējdarbības zināšanas un prasmes.

Arita Ošiņa
tālr. 20370671
arita.osina@rvt.lv

Projekta mērķis ir palīdzēt audzēkņiem apgūt matemātikas pamatus, izmantojot e-mācību materiālus, tā mazinot jauniešu izkrišanu un priekšlaicīgu skolas atstāšanu un palīdzot viņiem sniegt trūkstošās matemātikas zināšanas.

Mērķa auditorija ir Latvijas un starptautisko partnerskolu audzēkņi un skolotāji.

Projekta rezultāti:

  • e-mācību materiāli matemātikā;
  • atbalsta materiāls skolotājiem;
  • projekta mājaslapa;
  • pilnveidotas audzēkņu matemātikas zināšanas.