+371 67324146

Īstenots Nordplus projekts “Cilvēkresursu vadība dzelzceļa transporta nozarē”

Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžas Profesionālās izglītības nodaļa kopā ar Rīgas Valsts tehnikumu īstenoja Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projektu “CILVĒKRESURSU VADĪBA DZELZCEĻA TRANSPORTA NOZARĒ, Nr. NPAD-2020/10231”. 

2022. gadā Nordplus projekta īstenošanā iesaistījās 10 Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžas Profesionālās izglītības nodaļas profesionālie pedagogi un administratīvais personāls, kas organizē un nodrošina profesionālās mācības. No 25. līdz 29. aprīlim viesošanās notikās Rīgas Valsts tehnikumā, bet 2022. gadā 24.–28. oktobrī Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledža organizēja projekta partneru – 10 profesionālo pedagogu un administratīvā personāla – vizītes no Rīgas Valsts tehnikuma uz Lietuvas dzelzceļa transporta nozares uzņēmumiem. 

Dalībnieki iepazinās ar dzelzceļa speciālistu apmācību, īstenotajām profesionālās izglītības programmām un mācību bāzi, apmeklēja dzelzceļa transporta uzņēmumus projekta partnervalstīs, kur viņiem bija iespēja uzzināt vairāk par dzelzceļa nozares darba specifiku, uzņēmumu attīstības iespējām, speciālistu vajadzībām, izglītības un kvalifikācijas prasībām. 

Sekmīga Nordplus projekta “Cilvēkresursu vadība dzelzceļa transporta nozarē” īstenošana veicināja labas prakses apmaiņu – tika izveidoti video materiāli, skrejlapas un plakāti. 

Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžas Profesionālās izglītības nodaļa, balstoties uz projekta dalībnieku iegūtajām zināšanām, pieredzi, atziņām un domām par dzelzceļa transporta nākotni un šai nozarei apmācāmo speciālistu kompetencēm, sagatavoja moduli “Cilvēkresursu vadība”, kas bija integrēts vilciena vadītāja modulārās profesionālās izglītības programmā. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Ātrāk, augstāk, spožāk – veiksmes likums!

Apgūstot tehnikumā izvēlētās profesijas, izglītojamajiem bieži tiek nodrošinātas iespējas tikties ar dažādu profesiju un nozaru pārstāvjiem, kas ļauj izglītojamajiem uzzināt par nākotnes karjeras iespējām. Šī