+371 67324146

Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā. Erasmus+ programma sniedz starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Erasmus+ programmas prioritātes periodam no 2021. līdz 2027.gadam ir iekļaušana un daudzveidība, digitālā pārveide, vide un klimatu pārmaiņu novēršana un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Erasmus+ KA1

Projekta vadītāja
Arita Ošiņa

Projektu vadītāja
Mob.tel. 20370671
arita.osina@rvt.lv

Projekta mērķis ir veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Mērķa auditorija ir tehnikuma audzēkņi un profesionālās izglītības speciālisti – skolotāji un darbinieki.

Projekta rezultāti:

  • audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;
  • audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;
  • starptautiskas pieredzes iegūšana.

Projekta mērķis ir veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Mērķa auditorija ir tehnikuma audzēkņi un profesionālās izglītības speciālisti – skolotāji un darbinieki.

Projekta rezultāti:

  • audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;
  • audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;
  • starptautiskas pieredzes iegūšana.

ERASMUS+ KA1 aktualitātes

Pievienojies mūsu aktualitātēm