+371 67324146

Izglītība pieaugušajiem

Jaunumi

Visās programmās mācības notiek pēc individuāli izstrādāta grafika.

Kontaktpersona:
Pieaugušo izglītības centra metodiķe
Lienīte Elnione
tālr.20307422
lienite.elnione@rvt.lv
Ūnijas iela 31a, Rīga, LV1039

Pašizglītība

Pašizglītība var tikt īstenota gan mācību iestādē, gan arī ārpus tās. Tā ir efektīvs instruments darba tirgū nodarbinātajām personām, lai nekavējot darbu, iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences vai papildinātu jau esošās, atbilstoši savām un darba devēja interesēm.

Rīcības plāns, ja ir aktuāla pašmācība:
  1. Izvēlēties profesionālās izglītības programmu !!!
  2. Sazināties ar izglītības iestādes pārstāvi !!!
  3. Pretendenta iesniegums;
  4. Esošās izglītības (pamatojoties uz izglītības dokumentiem) salīdzināšana ar izvēlēto profesionālās izglītības programmu;
  5. Individuālo konsultāciju skaita noteikšana atbilstoši Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izdotam iekšējam rīkojumam;
  6. Izglītības pakalpojuma maksas noteikšana pēc Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums”  sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (aktualizēts 28.01.2020.)
  7. Līguma par profesionālās izglītības iegūšanu Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums”  pašizglītības formā sastādīšana un parakstīšana;
  8. Mācību maksas vai daļas ieskaitīšana Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums”  kontā, pamatojoties uz izrakstīto faktūrrēķinu.
  9. Pašizglītības procesa uzsākšana, individuāli sazinoties ar pedagogiem.

Ārpus formālā izglītība

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi. Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.
Derētu šādi:
Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi. Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus organizētās formālās (neformālās) izglītības interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Kvalifikācijas, kuras var iegūt kārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas ceļā.

Papildu informācija
Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. ES fondi un valsts apmaksā 90% vai 100% apmērā.

Programmas pedagogi​

Kontakti

Andra Zenčaka
Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Ūnijas ielā 31A, Rīgā
110.kab., tālr. 27260001
andra.zencaka@rvt.lv

Lienīte Elnione
Pieaugušo izglītības centra metodiķe

Ūnijas ielā 31A, Rīgā
110.kab., tālr. 22181518
lienite.elnione@rvt.lv

Guntars Loba
Pieaugušo izglītības centra metodiķis

Dārzciema iela 70, Rīgā,
tālr. 29900001
guntars.loba@rvt.lv

Pievienojies mūsu aktualitātēm