+371 67324146

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumiem ir atbildes!

Nosūtīt jautājumu

Šeit jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un nosūtīt savu jautājumu

* Nosūtot ziņu, Jūs piekrītat PIKC RVT privātuma politikai.

Iestāšanās un uzņemšana

Nē, mācības dienas nodaļā ir bez maksas un tiem apmaksātas no valsts budžeta

PIKC RVT audzēkņiem sabiedriskais transport Rīgas Satiksmes transportlīdzekļos ir bez maksas, bet ceļa izdevumus ārpus Rīgas – nesedzam.

Nē, lai mācītos PIKC RVT ir atestātu konkurss.

Nē, sagatavošanas kursi nav, jo ir atestātu konkurss.

Jā, PIKC RVT ir divas dienesta viesnīcas

Nē, nav nepieciešams.

Jā, PIKC RVT audzēkņi, katru mēnesi saņem stipendiju, pēc ikmēneša rezultātiem mācību priekšmetos un kavējumiem.

Mācības notiek katru darba dienu, kā tiek saplānots stundu saraksts, bet parasti no plkst. 8:30 līdz 15:00

MācībasPIKC RVT notiek latviešu valodā.

Karjeras plānošana

Ja izvēloties profesiju rodas šaubas, piesakies uz konsultāciju pie karjeras konsultanta.

Lasot informāciju internetā (ProfesijuPasaule.lv), apmeklējot uzņēmumus un iestādes, runājot ar interesējošās jomas speciālistiem.

Svarīgi būt drosmīgam, uzdrošināties un rīkoties saskaņā ar savu pārliecību!

Meistardarbnīcas un praktiskās nodarbības ir viens no veidiem kā, darbojoties izmēģināt dažādas jomas, un, saprast, kas padodas vairāk.

Apzinies savas intereses, talantus un definē prasmes. Aizpildi karjeras testu (NIID.lv) vai vērsies pēc atbalsta pie karjeras konsultanta (pieteikties šeit).

Uzklausi, padomā un izlem pats! Lasi vairāk šeit.

Audzēkņu pašpārvalde

Audzēkņu pašpārvalde ir audzēkņu intereses pārstāvoša organizācija, kuras pamatdarbība ir saistīta ar izglītības procesiem un kultūras, sporta, sociālās labklājības un citām aktivitātēm, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar audzēkņu dzīvi.

Mācību gada sākumā (septembrī) notiek tikšanās jauno dalībnieku uzņemšanai Audzēkņu pašpārvaldē (AP). Bet jaunus dalībniekus uzņem visu mācību gadu. Lai iesaistītos AP, Tev jāsazinās ar tās vadītāju Santu Varenbergu (t. 20091070, e-pasts: santa.varenberga@rvt.lv).

  1. Iespēju pašapliecināties uzņemoties atbildību un attīstīt savas organizatoriskās spējas
  2. Vērtīgu ierakstu CV 
  3. Iespēju piedalīties dažādos projektos Latvijā un ārpus tās