+371 67324146

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumiem ir atbildes!

Nosūtīt jautājumu

Šeit jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un nosūtīt savu jautājumu

* Nosūtot ziņu, Jūs piekrītat PIKC RVT privātuma politikai.

Iestāšanās un uzņemšana

Mācības notiek  darba dienās pēc noteikta stundu plāna, taču pārsvarā laika periodā no plkst. 8:30 līdz 15:00

Jā, RVT audzēkņi var saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 EUR, balstoties mācību rādītājos un sasniegumos, kā arī līdz minimumam ierobežojot kavējumus.

Nē, lai mācītos RVT ir atestātu konNē, iestājpārbaudījumi navPretendenti tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem kritērijiem:
Apliecības par pamatizglītības iegūšanu pielikumā ,,Sekmju izraksts” vidējais vērtējums (vērtējumi
eksāmenos netiek skaitīti) šādos mācību priekšmetos:
 latviešu valoda; matemātika; angļu valoda; fizika; ķīmija; informātika.

Nē, mācības dienas nodaļā ir bez maksas un tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem

PIKC RVT audzēkņiem sabiedriskais transports Rīgas Satiksmes transporta līdzekļos ir bez maksas, ceļa izdevumi ārpus Rīgas netiek subsidēti.

Mācības RVT notiek valsts (latviešu) valodā

Jā, RVT nodrošina audzēkņus ar dienesta viesnīcu ne tikai Rīgā, bet arī Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā.

Nē, sagatavošanas kursu nav.

Karjeras plānošana

Svarīgi būt drosmīgam, uzdrošināties un rīkoties saskaņā ar savu pārliecību!

Uzklausi, padomā un izlem pats! Lasi vairāk šeit.

Ja vēl neesi izvēlējies profesiju, droši piesakies uz konsultāciju pie karjeras konsultanta.

Rīgas Valsts tehnikuma mājas lapas sadaļā Iegūsti profesiju, kā arī konsultējoties ar karjeras konsultantu.

Meistardarbnīcas un praktiskās nodarbības ir viens no veidiem kā noskaidrot, saprast un izmēģināt to, kas izdodas vislabāk.

Apzini savas intereses, talantus un definē prasmes! Aizpildi karjeras testu (NIID.lv) vai vērsies pēc atbalsta pie karjeras konsultanta (pieteikties šeit)

Audzēkņu pašpārvalde

Audzēkņu pašpārvalde ir audzēkņu intereses pārstāvoša organizācija, kuras pamatdarbība ir saistīta gan ar izglītības procesu, gan arī  ar kultūras, sporta, sociālās labklājības un citām aktivitātēm, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar audzēkņu dzīvi. Audzēkņu pašpārvalde darbojas, lai

  • būtu starpnieki starp administrāciju, pedagogiem un struktūrvienībām;
  • būtu, kas aizstāv audzēkņu tiesības un intereses;
  • būtu kultūras un izglītojošie pasākumi;
  • būtu labāka skolas dzīve.
  • Mācību gada sākumā (septembrī) notiek tikšanās jauno dalībnieku uzņemšanai Audzēkņu pašpārvaldē (AP). Jaunus dalībniekus uzņem visu mācību gadu. Lai iesaistītos AP, Tev jāsazinās ar tās vadītāju.
  • https://www.rvt.lv/audzekniem/
  1. Iespēju pašapliecināties, uzņemoties atbildību un attīstot savas organizatoriskās spējas;
  2. Vērtīgu ierakstu CV;
  3. Iespēju piedalīties dažādos projektos Latvijā un ārpus tās.