+371 67324146

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.

Nomas piedāvājumi

PIKC Rīgas Valsts Tehnikums iznomā lauksaimniecības zemi Talsu novada Laidzes pagastā.

https://sludinajumi.vni.lv/advertisements/rent/2791 

https://sludinajumi.vni.lv/advertisements/rent/2795 

Iznomā
Rīga, Kr.Valdemāra iela 1c – 1-8,10-14,16
Zemes gabala platība – proporcionāli telpu platībai
5,69 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 23.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 0100 010 0084
Būvju/telpu platība – 190.1 m2
Zemes gabala platība – proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš – 02.04.2022
Stāvs: 1 no 3
Cena – 5,69 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā –
1 081,67 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 31.03.2020
Laiks: 10:00
Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, 221 kab.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana PIKC RVT audzēkņiem un darbiniekiem.
Izbraukuma ēdināšanas pakalpojumi Dārzciema ielā 70.
PIKC RVT organizēto pasākumu apkalpošana.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Rīgas Valsts tehnikums
Juris Gurčenoks
20370670
juris.gurcenoks@rvt.lv
Lietošanas mērķis
Izglītības un kultūras ēkas
Cena
Cena – 5,69 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Iznomā
Rīga, Kronvalda bulvāris 1a – 1-6
Zemes gabala platība – proporcionāli telpu platībai
5,69 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 23.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 0100 010 0084
Būvju/telpu platība – 136.4 m2
Zemes gabala platība – proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš – 02.04.2022
Stāvs: 1 no 5
Cena – 5,69 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā –
776,12 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 31.03.2020
Laiks: 10:00
Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, 221 kab.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana PIKC RVT audzēkņiem un darbiniekiem.
Izbraukuma ēdināšanas pakalpojumi Dārzciema ielā 70.
PIKC RVT organizēto pasākumu apkalpošana.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Rīgas Valsts tehnikums
Juris Gurčenoks
20370670
juris.gurcenoks@rvt.lv
Lietošanas mērķis
Izglītības un kultūras ēkas
Cena
Cena – 5,69 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
——
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 776,12 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 30.03.2020