+371 67324146

Mācības pieaugušajiem

640
izglītojamie ES fondu mācībās pieaugušajiem programmās
950
izglītojamo pedagogu A programmās
430
izglītojamo profesionālajās izglītības programmās
190
izglītojamo ārpus formālajās izglītības programmās

Pievienojies mūsu aktualitātēm

AKTUĀLIE STUNDU SARAKSTI

Atsauksmes

Visās programmās mācības notiek pēc individuāli izstrādāta grafika.

Kontaktpersona:
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Andra Zenčaka
Tālr. 27260001 andra.zencaka@rvt.lv
Ūnijas ielā 31a, Rīgā, LV – 1039

Pašizglītība

Pašizglītība var tikt īstenota gan mācību iestādē, gan arī ārpus tās. Tā ir efektīvs instruments darba tirgū nodarbinātajām personām, lai nekavējot darbu, iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences vai papildinātu jau esošās, atbilstoši savām un darba devēja interesēm.

Licencētās un akreditētās profesionālās izglītības programmās, kuras var apgūt pašmācībā skatīt šeit.

Rīcības plāns, ja ir aktuāla pašmācība:
  1. Izvēlēties profesionālās izglītības programmu !!!
  2. Sazināties ar izglītības iestādes pārstāvi !!!
  3. Pretendenta iesniegums;
  4. Esošās izglītības (pamatojoties uz izglītības dokumentiem) salīdzināšana ar izvēlēto profesionālās izglītības programmu;
  5. Individuālo konsultāciju skaita noteikšana atbilstoši Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izdotam iekšējam rīkojumam;
  6. Izglītības pakalpojuma maksas noteikšana pēc Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums”  sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (aktualizēts 28.01.2020.)
  7. Līguma par profesionālās izglītības iegūšanu Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums”  pašizglītības formā sastādīšana un parakstīšana;
  8. Mācību maksas vai daļas ieskaitīšana Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums”  kontā, pamatojoties uz izrakstīto faktūrrēķinu.
  9. Pašizglītības procesa uzsākšana, individuāli sazinoties ar pedagogiem.

Ārpus formālā izglītība

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi.  Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Kvalifikācijas, kuras var iegūt kārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas ceļā.

Papildu informācija
Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. ES fondi un valsts apmaksā 90% vai 100% apmērā.

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Pieaugušo izglītības centrs piedāvā

Uzņēmumu darbinieku apmācība grupās

Programmas

1. Programma #1
2. Programma #2
3. Programma #3

Atbilstoši uzņēmumu specifikai un vajadzībām tiek sagatavotas un īstenotas mācību programmas  kā arī zināšanu pārbaudes.

Andra Zenčaka
Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Ūnijas ielā 31A, Rīgā
110.kab., tālr. 27260001
andra.zencaka@rvt.lv

Lienīte Elnione
Pieaugušo izglītības centra lietvede

Ūnijas ielā 31A, Rīgā
110.kab., tālr. 22307422
lienite.elnione@rvt.lv

Sandra Pallo
Pieaugušo izglītības centra metodiķe

Ūnijas ielā 31A, Rīgā
109.kab.
Sandra.Pallo@rvt.lv 

Guntars Loba
Pieaugušo izglītības centra metodiķis

Dārzciema iela 70, Rīgā,
tālr. 29900001
guntars.loba@rvt.lv

Sazināties

Rakstiet par interesējošiem jautājumiem un mēs sazināsimies ar Jums jau tuvākā laikā. Parasti sazināmies vienas stundas ietvaros (darba laikā).