+371 67324146

Rīga

Rīgas Valsts tehnikums

Krišjāņa Valdemāra iela 1C., Rīga, LV-1010
e-pasts: kanceleja@rvt.lv

Auto nodaļa

- Automehāniķis, Autoatslēdznieks
- Automehāniķis, Autoatslēdznieks
- Transportlīdzekļu krāsotājs
- Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Datorikas nodaļa

- Datorsistēmu tehniķis
- Programmēšanas tehniķis

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa

- Poligrāfijas ražošanas tehniķis
- Poligrāfijas iekārtu tehniķis
- Iespieddarbu noformējuma tehniķis

Dzelzceļa nodaļa

- Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis ar specializāciju Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķis
- Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis
- Lokomotīvju saimniecības tehniķis ar specializācijām
- Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

Enerģētikas nodaļa

- Elektrotehniķis, specializācijas Elektrisko tīklu tehniķis, Elektromontāžas tehniķis, Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis
- Elektrotehniķis, specializācija Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Ķīmijas nodaļa

- Materiālu ķīmijas tehniķis

Kokapstrādes nodaļa

- Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis
- Būvizstrādājumu galdnieks
- Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators
- Mēbeļu galdnieks

Komercdarbības nodaļa

- Loģistikas darbinieks
- Uzskaites grāmatvedis
- Komercdarbinieks

Mašīnbūves nodaļa

- Mašīnbūves tehniķis
- Atslēdznieks

Krāslava

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Skolas adrese:
 Aronsona iela 3., Krāslava, LV-5601,
Iveta Balule, izglītības metodiķis
e-pasts: iveta.balule@rvt.lv

Auto

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Datorika

Programmēšanas tehniķis

Dizains

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Kokapstrāde

Būvizstrādājumu galdnieks

Sociālie pakalpojumi

Aprūpētājs