+371 67324146

Atvērtās vakances

Labākā darba vieta savas jomas entuziastiem

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”

izsludina pieteikšanos uz vakanto

grupas audzinātāja amatu

galvenie amata pienākumi:

 • koordinēt mācību un audzināšanas darbu audzēkņu grupām (līdz 150 audzēkņiem), rūpējoties, lai būtu radīti labvēlīgi apstākļi izglītojamo izglītošanai, attīstībai un audzināšanai;
 • iepazīstināt audzēkņus ar viņu pienākumiem, tiesībām un atbildību, pārraudzīt to ievērošanu,
 • sniegt audzēkņiem nepieciešamo regulāro atbalstu, t.sk. informatīvo, par aktualitātēm Tehnikuma dzīvē.
 • sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem un nodaļu izglītības metodiķiem izglītojamo sasniegumu uzlabošanā;

prasības:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību;
 • vēlama praktiskā darba pieredze un pedagoģiskā darba pieredze;
 • darba valoda: latviešu, vēlamas krievu valodas prasmes;
 • labas datora prasmes;
 • vēlme izglītoties, augsta atbildības sajūta, iniciatīva un komunikabilitāte, kā arī prasme strādāt komandā.

Darbu apvienošana šajā amatā nebūtu pieļaujama.

piedāvājam:

 • iespēju strādāt stabilā iestādē un labus darba apstākļus;
 • draudzīgu pedagogu kolektīvu;
 • darba samaksu no 980 EUR mēnesī par pilnu slodzi.

 

Pieteikumā iekļaujami šādi dokumenti:
• Motivācijas vēstule;
• Curriculum Vitae (CV).

 

Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim:

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV- 1010
E-pasts: kanceleja@rvt.lv

Tālrunis: 28809496

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” meklē: strādnieku

 

Pienākumi:

 • iekraut, pārnēsāt, pacelt, izcelt un veikt citas tamlīdzīga rakstura darbības materiālu, produkcijas un citu lietu pārvietošanai, izvietošanai un novietošanai
 • veikt sīkus remonta un būvniecības darbus skolā (telpas, piegulošās teritorijas, centrālās apkures sistēmas, ūdens apgāde, kanalizācija u.c.);
 • palīdzēt visu veidu remontdarbu laikā un īslaicīgu saimnieciska rakstura darbu izpildē.

Prasības:

 • pamatizglītība un pamatiemaņas vai pamata pakāpes profesionālā izglītība;
 • labas darba izpildes praktiskās un tehniskās prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, iniciatīva, komunikabilitāte;
 • prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • darba samaksu no 500 EUR.

Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim:

PIKC Rīgas Valsts tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C,
Rīga, LV- 1010
Tālrunis: 27260005
E-pasts: kanceleja@rvt.lv

pienākumi:

veikt apmācību vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā:

 • sociālās zinības un vēsture.

prasības:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību;
 • vēlama praktiskā darba pieredze un pedagoģiskā darba pieredze;
 • darba valoda: latviešu;
 • labas datora prasmes;
 • vēlme izglītoties, augsta atbildības sajūta, iniciatīva un komunikabilitāte, kā arī prasme strādāt komandā.

piedāvājam:

 • darbu pilnai slodzei;
 • iespēju strādāt stabilā iestādē un labus darba apstākļus;
 • draudzīgu pedagogu kolektīvu;
 • darba samaksu no 950 EUR mēnesī par pilnu slodzi.

 

Pieteikumā iekļaujami šādi dokumenti:
• Motivācijas vēstule;
• Curriculum Vitae (CV).

 

Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

 

Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim:

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV- 1010
E-pasts: kanceleja@rvt.lv

Tālrunis: 27260013

Pienākumi:

 • organizēt dokumentu apriti;
 • sastādīt pieprasījumus, vēstules un citus dokumentus, kā arī sagatavot atbildes vēstules;
 • veidot atskaites Word un Excel programmās.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība;
 • vēlama praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē;
 • labas datora prasmes;
 • vēlme izglītoties;
 • augsta atbildības sajūta, iniciatīva, komunikabilitāte, inteliģenta un reprezentabla personība;
 • prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
 • labus darba apstākļus un ar nepieciešamajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
 • darba samaksu no 550 EUR

Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim:

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Krišjāņa Valdemāra iela 1C,

Rīga, LV- 1010
Tālrunis: 27260016
E-pasts: kanceleja@rvt.lv

Pienākumi: veikt apmācību vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā: matemātika.

Prasības:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību;
 • vēlama praktiskā darba pieredze un pedagoģiskā darba pieredze;
 • darba valoda: latviešu, vēlamas krievu valodas prasmes;
 • labas datora prasmes;
 • vēlme izglītoties, augsta atbildības sajūta, iniciatīva un komunikabilitāte, kā arī prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt stabilā iestādē un labus darba apstākļus;
 • draudzīgu pedagogu kolektīvu;
 • darba samaksu no 950 EUR mēnesī par pilnu slodzi.

Pieteikumā iekļaujami šādi dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae (CV).

Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim:

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV- 1010
E-pasts: kanceleja@rvt.lv
Tālrunis: 27260013

Sludinājuma ievietošanas datums: 03.06.21.

Profesionālās izglītības kompetences centrs  “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina pieteikšanos uz vakanto izglītības metodiķa amata vietu

Galvenie amata pienākumi:

 • Koordinēt tehnikumā īstenojamo profesionālās vidējās izglītības programmu vispārizglītojošo mācību priekšmetu programmu satura izstrādi un īstenošanu kompetenču pieejas ieviešanas kontekstā;
 • Konsultēt pedagogus par vispārizglītojošo mācību priekšmetu mācīšanas metodikas, mācību priekšmetu programmu, t.sk. kompetenču pieejas īstenošanas kontekstā, veidošanas un īstenošanas jautājumiem;
 • Apzināt tehnikuma pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vajadzības un savas kompetences ietvaros organizēt metodiskā atbalsta pasākumus pedagogiem;
 • Koordinēt individuālā atbalsta pasākumus talantīgajiem audzēkņiem, kā arī audzēkņiem, kam nepieciešama mācību motivācijas paaugstināšana.

Prasības:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību;
 • vēlama praktiskā darba pieredze un pedagoģiskā darba pieredze;
 • priekšrocības – pieredze metodiskajā darbā vispārējās vai profesionālās izglītības jomā;
 • prasme strādāt komandā un pieredze darba grupu vadīšanā;
 • prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus izglītības jomā;
 • darba valoda: latviešu, vēlamas krievu valodas un angļu valodas prasmes;
 • labas datora prasmes;
 • vēlme izglītoties, augsta atbildības sajūta, iniciatīva un komunikabilitāte.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt stabilā iestādē un labus darba apstākļus;
 • draudzīgu pedagogu kolektīvu;
 • darba samaksu no 950 EUR.

Pieteikumā iekļaujami šādi dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae (CV).

Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim:

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”
Krišjāņa Valdemāra iela 1C,
Rīga, LV- 1010 E-pasts: kanceleja@rvt.lv
Tālrunis: 25916635

Sludinājuma ievietošanas datums: 01.06.21.