+371 67324146

Zināmi skolotāji un darbinieki, kuri 2023./2024. mācību gadā piedalīsies Erasmus+ mobilitātes projektā

Noslēdzies konkurss RVT profesionālās izglītības speciālistiem – skolotājiem un darbiniekiem – par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātes KA121 projektā “Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000137187. Konkursa komisija ir novērtējusi 20 pretendentus.

Komisija – Inga Šikova, direktora vietniece mācību darba organizācijā, Līga Paudere, Mācību nodaļas vadītāja, Pārsla Krūmiņa, Metodiskā centra vadītāja, un Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas vadītāja – novērtēja konkursa dalībniekus pēc šiem kritērijiem: motivācija (maksimālais punktu skaits: 20), kvalifikācija (maksimālais punktu skaits: 30), svešvalodu zināšanas (maksimālais punktu skaits: 20) un sabiedriskā aktivitāte (maksimālais punktu skaits: 30). Pretendenti tika izvēlēti, pamatojoties uz lielāko punktu skaitu novērtēšanā, kā arī izvērtējot attiecīgā kandidāta motivāciju piedalīties mobilitāte projektā.

Dalībai 2023. gada Erasmus+ mobilitātes projektā izvēlēti profesionālās izglītības speciālisti:

– mobilitātei profesionālajā skolā Careeria Somijā – IT nodaļas vadītāja vietnieks Miks Vollenbergs;

– mobilitātei organizācijas Centro Studi “Cultura Sviluppo”/IMY nodrošinātajā uzņēmumā Itālijā – Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas grupu audzinātāja Sanita Bidzāne;

– mobilitātei Maltas Mākslas, zinātnes un tehnoloģiju koledžā Maltā – Komercdarbības nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Lāsma Balceraite;

– mobilitātei organizācijā Learning Detours Kiprā – Komercdarbības nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājas Brigita Bržeska, Laimrota Surska un Ilona Šnikvalde;

– mobilitātei kopā ar audzēkņiem no kvalifikācijas “Aprūpētājs” profesionālajā skolā Careeria Somijā – RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Benita Siliņa;

– mobilitātei profesionālajā skolā I.I.S.S. “E.Giannelli” Itālijā – RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Jānis Kuklis;

– mobilitātei Istituto Istruzione Superiore Panzini Senigallia Itālijā – Komercdarbības nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājas Ieva Rebiņa-Serjakova un Lelde Šēra;

– mobilitātei Educational Consortium OSAO Somijā – direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā Ilvars Tauriņš un Komercdarbības nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Oto Kristiāns Abrams;

– mobilitātei organizācijā “Temp Workers” Vācijā – Komercdarbības nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Baiba Lapinska;

– mobilitātei Akadēmiskajā elektronikas un jūrniecības vidusskolā GEPS Slovēnijā – Mašīnbūves nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Jevgēnijs Garbuzs;

– mobilitātei Eiropas Savienības administrācijas vidusskolā Čehijā – angļu valodas skolotājas Alla Zhuchenko un Laila Ozoliņa;

– mobilitātei Tartu Profesionālās izglītības centrā Igaunijā – pedagogi karjeras konsultanti Solveiga Keistere un Ineta Maļinovska;

– mobilitātei Tartu Profesionālās izglītības centrā Igaunijā – grupu audzinātāja Dajana Āboliņa.

Profesionālās izglītības speciālisti mobilitātes laikā pilnveidos profesionālās un personīgās kompetences, iegūs starptautisku pieredzi savā specialitātē, iepazīs citu valstu kultūru, kā arī palielinās savu motivāciju un konkurētspēju turpmākai profesionālajai darbībai. 

Konkursa vērtējumu tabulu par pretendentiem skatīt šeit.

Komisijas sanāksmes protokolu skatīt šeit.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Latvijas Meža dienas 2024

Ideja brīvdienām! Piektdien un sestdien kopā ar ģimeni un draugiem dodies uz meža festivālu Latvijas Meža dienas 2023. Piedalies izzinošās un izklaidējošās aktivitātēs – būs