+371 67324146

2023. gada Erasmus+ mobilitātes projekta atlases konkursa rezultāti par AUDZĒKŅU dalību mobilitātē

Noslēdzies konkurss Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) audzēkņiem par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātes KA121 projektā “Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000137187. Konkursa komisija ir novērtējusi 116 pretendentus.

Komisija – RVT nodaļu izglītības metodiķi un Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra vadītāja, piesaistot attiecīgo RVT grupu audzinātājus un angļu valodas skolotājus, RVT direktora vietniece mācību darba organizācijā Inga Šikova un RVT Erasmus+ mobilitātes projektu vadītāja Arita Ošiņa – novērtēja konkursa dalībniekus pēc šiem kritērijiem: sekmes (vidējā atzīme 2022./2023. māc. g. 2. semestrī); motivācija, Europass CV, komunikācijas prasmes, uzvedība, sabiedriskā aktivitāte, svešvalodu lietojums 5 punktu skalā, kur 5 ir augstākais vērtējums un 1 – zemākais vērtējums.

Pretendenti tika izvēlēti, pamatojoties uz lielāko punktu skaitu novērtēšanā, kā arī ņemot vērā grupu audzinātāja atsauksmi un nodaļas izglītības metodiķa gala saskaņojumu. Priekšroka tika dota pilngadīgajiem audzēkņiem, kuri iepriekš nav piedalījušies mobilitātē. Jaunāko kursu audzēkņi aicināti piedalīties konkursā nākamajos mācību gados.

Konkursa vērtējumu tabulas par pretendentiem un mobilitātei izvēlētajiem audzēkņiem skatīt šeit.

Visi dalībnieki mobilitātes laikā pilnveidos profesionālās un personīgās kompetences, iegūs starptautisku pieredzi savā specialitātē, iepazīs citu valstu kultūru, kā arī palielinās savu motivāciju un konkurētspēju turpmākai profesionālajai darbībai. Dalība mobilitātē audzēkņiem palīdzēs labāk sagatavoties valsts kvalifikācijas eksāmenam, tālākajām darba gaitām, pilnveidos viņu svešvalodu zināšanas, uzlabos komunikācijas prasmes un veicinās patstāvību.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Lieliski rezultāti elektrisko instalāciju konkursā

22. februārī Liepājas Valsts tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia2024” pusfināls, kurā kopumā no 8 mācību iestādēm piedalījās 15 audzēkņi. Konkursa mērķis bija