+371 67324146

Nordplus projekta seminārs Lietuvā

No šā gada 28. novembra līdz 1. decembrim Lietuvā, Ķēdaiņos, notika Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projekta „Blended learning organisation and methods in adult vocational education” (Jaukta tipa mācību organizācija un metodes pieaugušo profesionālajā izglītībā),Nr. NPAD-2021/10028 ceturtais starptautiskais seminārs. Semināru organizēja projekta partneris, Ķēdaiņu Profesionālās izglītības centrs.

Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, skolotāja Baiba Lapinska, karjeras konsultante Solveiga Keistere un Pieaugušo izglītības centra izglītības metodiķis Guntars Loba. Seminārā piedalījās arī projekta dalībnieki no Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas.

            Semināra dalībnieki iepazinās ar Ķēdaiņu Profesionālās izglītības centru – tā piedāvātajām izglītības programmām, pedagoģisko personālu, nodaļām, mācību auditorijām, materiāli tehnisko nodrošinājumu u. c. Projekta partneri prezentēja sagatavotos mājasdarbus par jaukta tipa mācību modeļiem, kā arī iepazīstināja ar paveiktajiem un vēl paveicamajiem noslēguma darbiem pie rokasgrāmatas izstrādes.

            Projekta partneri dalījās ar prezentācijām par mācību programmas struktūru skolotājiem darbā ar jaukta tipa mācībām. Pēc prezentācijām sekoja Kauņas Universitātes pasniedzējas Astas Pukienes lekcija par jaukta tipa mācību modeļiem, kurā aktīvi iesaistījās arī semināra dalībnieki. Zviedrijas partneris iepazīstināja ar labās prakses piemēriem no trešā starptautiskā semināra Gēteborgā. Lielu daļu semināra laika projekta dalībnieki veltīja mācību programmas struktūras izveidei, strādājot gan starptautiskās grupās, gan visi kopā.

            Noslēgumā projekta dalībnieki vienojās par turpmākajiem darbiem pie rokasgrāmatas pabeigšanas un mācību programmas satura izveides, aizpildīja semināra novērtēšanas elektronisko veidlapu, kā arī saņēma apliecības par dalību seminārā.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās