+371 67324146

Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā. Erasmus+ programma sniedz starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Erasmus+ programmas prioritātes periodam no 2021. līdz 2027.gadam ir iekļaušana un daudzveidība, digitālā pārveide, vide un klimatu pārmaiņu novēršana un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Erasmus+ KA1

Projekta vadītāja
Arita Ošiņa

Projektu vadītāja
Mob.tel. 20370671
arita.osina@rvt.lv

Projekta mērķis ir veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Mērķa auditorija ir tehnikuma audzēkņi un profesionālās izglītības speciālisti – skolotāji un darbinieki.

Projekta rezultāti:

 • audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;
 • audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;
 • starptautiskas pieredzes iegūšana.

Projekta mērķis ir veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Mērķa auditorija ir tehnikuma audzēkņi un profesionālās izglītības speciālisti – skolotāji un darbinieki.

Projekta rezultāti:

 • audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;
 • audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;
 • starptautiskas pieredzes iegūšana.

Erasmus+ KA2

Projektu komanda
Sandra Bidzāne

Projektu vadītāja
Tālr. 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Liene Ādamsone

Projektu vadītāja
Tālr. +371 29366551
liene.adamsone@rvt.lv

Zaiga Kriķe

Projektu vadītāja
tālr. 28809475
Zaiga.Krike@rvt.lv

Projekta mērķis ir izveidot pilnīgu programmatūru, ko kopīgi izmantotu visi dalībnieki, kas piedalās mobilitātes iniciatīvās, lai pienācīgi pārvaldītu dažādos pieprasītos administratīvos, koordinācijas, uzraudzības, novērtēšanas un ziņošanas uzdevumus, samazinot operatīvo slogu un ļaujot koncentrēties par mobilitātes pieredzes kvalitāti un konsekvenci.

Mērķa auditorija ir nosūtītāju iestāžu iekšējais personāls, uzņēmēju iestāžu iekšējais personāls, uzņēmumu personāls, kas uzņem mobilitāti un mobilitātes dalībnieki

Sasniedzamais rezultāts/rezultāti ir izveidot mobilitātes pārvaldības rīku.

Sandra Bidzāne
Tālr. 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un ieviest mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem.

Mērķa auditorija: pedagogi, administrācija

Projekta rezultāti:

 • Pedagogu apmācības, pieredzes apmaiņa;
 • Pētījums;
 • Jaunu metožu izstrāde;
 • Projekta mājas lapas izveidošana;
 • Ieteikumu un galveno secinājumu apkopošana.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu, kombinētu, strukturizētu un universālu profesionālās izglītības  modulāro programmu datortīklu administratoriem, kuru sākotnēji varētu izmantot Baltijas valstīs un vēlāk pielāgojot jauno modulāro programmu varētu izmantot arī Eiropas Savienībā.

Mērķa auditorija: pedagogi, audzēkņi.

Projekta rezultāts: izstrādāta jauna profesionālās izglītības modulārā programma datortīklu administratoriem.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis izveidot mācību materiālus un mācību programmas izstrādi droniem.

Mērķa auditorija ir tehnikuma audzēkņi

Projekta rezultāti ir mācību materiāli, pašpiedziņas transportlīdzekļu simulācijas moduļa izstrāde, mācību platformas izstrāde.

Sandra Bidzāne
Tālr. 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Projekta mērķis ir izveidot psiholoģiskā atbalsta programmu, kas būs pieejama visiem Latvijas skolotājiem bez maksas digitālā platformā e-vidē.

Mērķa auditorija: pedagogi

Projekta rezultāti ir izveidota bezmaksas skolotāju psiholoģiskā atbalsta digitāla programma Dzīvesspēks Skolotājam, kurā skolotāji varēs saņemt regulāras tiešsaistes konsultācijas, dalīties ar pieredzi atbalsta grupā, iepazīties ar psiholoģiskos pētījumos balstītiem video formāta vingrinājumiem.

Zaiga Kriķe
tālr. 28809475
Zaiga.Krike@rvt.lv

Projekta mērķis: ir noteikt iespējamos risinājumus jauno pedagogu piesaistīšanai un esošo pedagogu motivācijas palielināšanai profesionālajās izglītības iestādēs.

Mērķa auditorija: pedagogi, administrācijas darbinieki.

Projekta rezultāts:  Kopsavilkums par iegūtajiem risinājumiem un labo pieredzi – kā uzlabot pedagogu motivāciju un samazināt pedagogu trūkumu profesionālajās izglītības iestādes konkrētās nozarēs.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis: izstrādāt kvalitatīva izglītības procesa grafisko modeli un apkopot rokasgrāmatā efektīvākos digitālos mācību rīkus, instrumentus, platformas, kā arī efektīvākās metodes un pieejas klātienes mācību procesa organizēšanai. Digitālā rokasgrāmata būs brīvi pieejama ikvienam interesentam.

Mērķa auditorija: pedagogi, administrācijas darbinieki.

Projekta rezultāti:

 1. Projekta mājas lapas izveide un uzturēšana.
 2. Ziņojuma izstrāde par veikto aptauju rezultātiem.
 3. Rokasgrāmatas izveide.
 4. Trīs īstermiņa personāla mācību pasākumi
 5. izstrādāta komunikācijas un izplatīšanas stratēģija.
 6. organizēta noslēguma konference Latvijā.
 7. četras starpvalstu projektu partneru sanāksmes.
 8. Sadarbība ar citām profesionālās izglītības iestādēm valsts līmenī.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Pievienojies mūsu aktualitātēm