Kontakti un saziņa

Tālrunis

+371 26128169

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīga, LV-1010

E-pasts

kanceleja@rvt.lv

Rekvizīti

Rīgas Valsts tehnikums

Reģ. Nr. LV90000281996
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV44TREL215022306200B

Trauksmes zvans

122

Sūtīt ziņu

Nosūtiet ziņu, un mēs sazināsimies ar Jums jau tuvākā laikā.

Dagnija Vanaga
Direktore

Tālr. nr. 26128169
dagnija.vanaga@rvt.lv

Inga Šikova
Direktora vietniece mācību darba organizācijā

Mob. tel.: 20011907
inga.sikova@rvt.lv

Jolanta Puznere
Direktora vietniece iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanas jomā

Mob. tel.: 28811040
jolanta.puznere@rvt.lv 

Valerjans Leitāns
Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs

Mob. tel.: 27260014
Valerjans.Leitans@rvt.lv

Ilvars Tauriņš
Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā
Mob. tel.: 28677666ilvars.taurins@rvt.lv
Līga Paudere
Mācību nodaļas vadītāja

Mob. tel.: 27260016
macibu.nodala@rvt.lv

Sandra Bidzāne
Projektu nodaļas vadītāja (Head of Project department)

Mob.tel.: 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Elita Logina
Vecākā izglītības metodiķe

Mob. tel.: 20370862
elita.logina@rvt.lv

Ieva Dorila
Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķe

Mob.tel.: 28809496
ieva.dorila@rvt.lv

Jaunas prasmes un gandarījums

Pieaugušo izglītības centrs

Andra Zenčaka

Pieaugušo izglītības centra vadītāja:
Ūnijas ielā 31A, Rīgā, 110.kab.,
Mob. tel.: 27260001
andra.zencaka@rvt.lv

Komercdarbības nodaļa

Nodaļas vadītāja: Laila Umbraško
Mob. tel.: 28809486
 laila.umbrasko@rvt.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra 1C

Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa

Nodaļas vadītāja: Laila Umbraško
Mob. tel.: 28809486
 laila.umbrasko@rvt.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra 1C

Datorikas nodaļa

Nodaļas vadītājs: Normunds Barbāns
Mob. tel.: 29882088
normunds.barbans@rvt.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra 1C

Dzelzceļa nodaļa

Nodaļas vadītājs: Guntis Innuss​
Mob. tel.: 20370853
guntis.innuss@rvt.lv
Rīga, Dārzciema iela 70

Kokapstrādes nodaļa

Nodaļas vadītājs: Jānis Markus
Mob. tel.: tel: 29516636
janis.markus@rvt.lv
Rīga, Dārzciema iela 70

Enerģētikas nodaļa

Nodaļas vadītājs: Normunds Tiltiņš
Mob. tel.: 29256258
normunds.tiltins@rvt.lv
Rīga, Dārzciema iela 70

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa

Nodaļas vadītājs: Normunds Tiltiņš
Mob. tel.: 29256258
normunds.tiltins@rvt.lv
Rīga, Dārzciema iela 70

Mašīnbūves
nodaļa

Nodaļas vadītājs: Jānis Markus
Mob. tel.: tel: 29516636
janis.markus@rvt.lv
Rīga, Dārzciema iela 70

Auto
nodaļa

Nodaļas vadītājs:  Anita Umbraško
E-pasts: anita.umbrasko@rvt.lv
Rīga, Dārzciema iela 70

Struktūrvienības

Krāslava

Rīgas Valsts tehnikums, Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Skolas adrese: Skolas adrese:
 Aronsona iela 3., Krāslava, LV-5601,
Tālrunis: +371 26568587
E-pasts: kraslava@rvt.lv

Limbaži

PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Limbažu teritoriālā struktūrvienība

Skolas adrese: Zeļļu iela 9, Limbaži, LV-4001, Tālrunis: +371 29119107, e-pasts: limbazi@rvt.lv

Keep in touch

Fill in your details and we’ll get back to you ASAP.