+371 67324146

Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projekta noslēguma konference

Šā gada 26. aprīlī Rīgas Valsts tehnikumā notika Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projekta „Blended learning organisation and methods in adult vocational education” (Jaukta tipa mācību organizācija un metodes pieaugušo profesionālajā izglītībā),Nr. NPAD-2021/10028 noslēguma konference. Konferenci organizēja projekta koordinators – Rīgas Valsts tehnikums.

Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, skolotājas Baiba Lapinska un Eva Blūma. Konferencē piedalījās arī projekta dalībnieki no Yrgo Göteborg Stad Zviedrijā, Tallinas Politehnikuma Igaunijā un Ķēdaiņu Profesionālās izglītības centra Lietuvā, Rīgas Valsts tehnikuma darbinieki un skolotāji, divi beļģu skolotāji un citu Latvijas profesionālo skolu pārstāvji.

Konferenci ar ievadrunu atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā Ilvars Tauriņš.

Ar projekta aktivitātēm, īstenošanu un rezultātiem iepazīstināja šī projekta vadītāja Arita Ošiņa. Rīgas Valsts tehnikuma skolotāja Baiba Lapinska pastāstīja par darba procesu pie rokasgrāmatas par jaukta tipa mācībām izveides. Projektā tika izstrādāta arī mācību programma skolotājiem par jaukta tipa mācībām, kuru konferencē prezentēja Ķēdaiņu Profesionālā izglītības centra projektu koordinatore Aurima Bajorūniene (Aurima Bajorūnienė). Projekta koordinators un skolotājs no Tallinas Politehnikuma Aleksejs Lukašins (Aleksei Lukašin) konferences dalībniekus informēja par skolotāju pilotmācībām viņa pārstāvētajā izglītības iestādē, kā arī iepazīstināja ar visu projekta dalībskolu pedagogu veikto mācību programmas novērtējumu. Ar labās prakses piemēriem no projektā notikušajiem starptautiskajiem semināriem dalījās Yrgo Göteborg Stad skolotājs Henriks Halenbergs (Henrik Hallenberg).

Konferences noslēgumā projekta vadītāja Arita Ošiņa prezentēja projekta mājaslapu https://nordplus-adult-blendedlearning.netlify.app/, kur pieejama informācija par projektā īstenotājām aktivitātēm un projekta rezultātiem. Visi konferences dalībnieki atbildēja uz diviem jautājumiem platformā Mentimeter, sniedzot savu vērtējumu par konferenci.

Šis projekts sākās 2021. gada 1. jūnijā un noslēgsies 2023. gada 30. jūnijā. Paldies Rīgas Valsts tehnikuma skolotājiem Baibai Lapinskai, Eva Blūmai un Normundam Tiltiņam par aktīvu dalību projektā!

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Noark Electric mācību stends

3. jūlijā Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas mācību klasē tika uzstādīts globālā elektroiekārtu ražošanas uzņēmuma Noark Elektric dāvinātais mācību stends. Stendā ir uzstādīta jaunākā uzņēmuma

Traktordiena 2024

Rīgas Valsts tehnikums aicina apmeklēt pasākumu “Traktordiena 2024”, kas norisināsies 29. jūnijā Tērvetē! Šogad pasākumā pirmo reizi piedalīsies arī Rīgas Valsts tehnikuma Auto nodaļas pārstāvji