+371 67324146

Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta noslēguma konference

Šā gada 6. jūnijā tiešsaistē Microsoft Teams notika Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Organization of green workplace at vocational school” (Zaļas darba vietas organizācija profesionālā skolā),Nr. NPJR-2021/10065 noslēguma konference. Konferenci organizēja projekta koordinators – Rīgas Valsts tehnikums.

Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja un šī Nordplus projekta vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste un šī Nordplus projekta koordinatore Arita Ošiņa, skolotājas Indra Sloka un Ilona Šnikvalde, kā arī N3 grupas audzēkne Kristiāna Purlica un GK2-2 grupas audzēkne Anna Marija Trankale.

Konferencē piedalījās arī projekta dalībnieki no Kauņas Tehnoloģiju izglītības centra Lietuvā, Valgas apriņķa profesionālās izglītības centra Igaunijā, Lapzemes profesionālās izglītības centra REDU Somijā un Knarvik profesionālās vidusskolas Norvēģijā, Rīgas Valsts tehnikuma darbinieki un skolotāji, VIAA Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais projektu vadītājs Linards Deidulis un citu Latvijas profesionālo skolu pārstāvji.

Konferenci ar ievadrunu atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, uzsverot, ka ilgtspējība un zaļais kurss ir viena no Rīgas Valsts tehnikuma stratēģiskajām prioritātēm.

Ar projekta aktivitātēm, īstenošanu un rezultātiem iepazīstināja šī projekta koordinatore Arita Ošiņa. Somijas skolotāji dalījās ar labās prakses piemēriem par tēmu “Zaļais menedžments”. Latvijas skolotāji pastāstīja par energoefektivitātes pasākumiem, kas ieviesti projektā iesaistījās skolās, un ieteica rekomendācijas par šo tēmu. Latvijas audzēknes minēja spilgtākos projekta iespaidus un piedāvāja praktiskus zaļos risinājumus saistībā ar papīra izmantošanu. Igaunijas skolotāji prezentēja labās prakses piemērus par zaļo vidi. Igauņu jaunieši dalījās ar savu pieredzi, ko guvuši starptautiskajos semināros Lietuvā un Norvēģijā. Lietuvas skolotāji bija apkopojuši atziņas par tēmu “Atkritumu šķirošana un pārstrāde”, iesakot savus risinājumus. Savukārt lietuviešu audzēkņi informēja par dažādu materiālu šķirošanas un pārstrādes zaļajiem risinājumiem. Norvēģijas skolotāji prezentēja labās prakses kopsavilkumu par tēmu “Mazāk papīra un digitalizācija”, kā arī dalījās ar rekomendācijām par digitalizāciju. Norvēģu jaunieši piedāvāja dažādus praktiskus zaļus risinājumus.

Konferences noslēgumā projekta koordinatore Arita Ošiņa prezentēja projekta mājaslapu https://green-workplace.netlify.app/, kur pieejama informācija par projektā īstenotājām aktivitātēm un projekta rezultātiem. Konferences dalībnieku uzmanība un atmiņa tika pārbaudīta Kahoot spēlē/testā, kur bija jāatbild uz jautājumiem par projekta tēmām un projektā iesaistītajām valstīm. Jauku video par starptautisko semināru Norvēģijā ar skolotājas Ilonas Šnikvaldes atbalstu bija sagatavojušas Rīgas Valsts tehnikuma audzēknes Kristiāna Purlica un Anna Marija Trankale. Visi konferences dalībnieki atbildēja uz jautājumiem platformā Mentimeter, sniedzot savu vērtējumu par konferenci.

Šis projekts sākās 2021. gada 1. jūnijā un noslēgsies 2023. gada 30. jūnijā. Paldies Rīgas Valsts tehnikuma skolotājām Ilonai Šnikvaldei, Indrai Slokai, Martai Kirmuškai, Sanitai Seredai un audzēknēm Diānai Lavriņenko, Aminatai Daineko, Sintijai Grīnvaldei, Annai Marijai Trankalei un Kristiānai Purlicai par aktīvu dalību projektā!

Video par starptautisko semināru Norvēģijā

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Mācību ekskursija uz SIA GETLIŅI EKO

Komercdarbības nodaļas vidējās profesionālās izglītības programmu „Komercdarbinieks” GK1 grupas audzēkņi un “Loģistikas darbinieks” GL3-2 grupas audzēkņi šī gada 17. aprīlī devās mācību ekskursijā uz SIA

Dalība konkursā “Learn, Know, Do, Can, Show”

Šī gada 27. martā Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupas izglītojamā Annija Zelča piedalījās 3. starptautiskajā profesionālās izglītības audzēkņu  konkursā “Learn, Know, Do, Can, Show”, kurš norisinājās Rīgas Tūrisma un