+371 67324146

Aicinājums Rīgas Valsts tehnikuma pedagogiem pieteikties metodisko izstrādņu skatei

Metodisko izstrādņu skates nolikums šeit 

Skates mērķis ir popularizēt Tehnikuma jaunākās metodiskās izstrādnes, sekmējot mācību procesa pilnveidi un skolotāju sadarbību.

Metodisko izstrādņu skatē var piedalīties ikviens Rīgas Valsts tehnikuma pedagogs.

Savu metodisko izstrādni var iesniegt gan individuāli, gan kā kolektīva kopdarbu. 

Mācību un metodisko Izstrādņu kategorijas:

  • Pašvadītas mācības attīstoši materiāli;
  • Starpdisciplināri mācību materiāli;
  • Pārbaudes darbi; 
  • Digitālie mācību materiāli mūsdienīgai mācību satura apguvei ;
  • Caurviju prasmes, vērtības un tikumi mācību saturā (Skola 2030 – audzināšanas darba saturs).

Pieteikšanās līdz 31.01.2024.  No katras metodiskās komisijas, Audzināšanas nodaļas un Krāslavas Tehnoloģiju un inovāciju centra Izstrādni skatei piesaka metodiskās komisijas vadītājs, aizpildot pieteikšanās anketu https://www.rvt.lv/pedagogiem sadaļā metodiskie pasākumi  pieteikšanās saite: https://forms.office.com/e/wyentzknky 

Dalīties

Jaunākās publikācijas