PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

No 21. līdz 25. janvārim Borgarholtsskóli skolā (Reikjavīka, Islande) Nordplus Jauniešu izglītības programmas ietvaros notika partneru sanāksme, kuras laikā PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pārstāvji tikās ar Islandes un Lietuvas mācību iestāžu skolotājiem, lai apspriestu projekta ideju par Millenium paaudzes izaicinājumu skolotājiem un darba devējiem.

Sagatavošanas vizītes laikā projekta partneri devās arī uz ASV franšīzes uzņēmumu Reikjavīkā “Dominos Iceland”, kam pieder picērijas, un tikās ar tā personāldaļas vadītāju Snorri Džonsonu (Snorri Jónsson). Projektā iesaistīto skolu pārstāvji apmeklēja arī Reikjavīkas universitāti, kur apsprieda mūsdienu izaicinājumus izglītības iestādes darba nodrošināšanā un iepazinās ar tās Inženierzinātņu fakultāti.

Projekta pieteikumu ar nosaukumu „Projekta idejas izstrāde par Millenium paaudzes izaicinājumu skolotājiem un darba devējiem” (“Development of project idea about challenge of millenium generation for the teachers and employers”) sagatavošanas vizītei pagājušā gada rudenī iesniedza PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Projektu nodaļa. Projekta galvenais mērķis ir izpētīt Millenium jeb Y un Z paaudžu jauniešu īpatnības, vērtības, motivāciju, uzvedību un mērķus, lai rezultātā iegūtu jaunu, zinošu, kompetentu un komunikablu speciālistu darba tirgū.

Plānots, ka projektā piedalīsies trīs partnerinstitūcijas: projektu koordinējošā skola PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” no Latvijas, Borgarholtsskóli skola no Islandes un Kauņas Lietišķo inženierzinātņu universitāte/Kauņas Tehniskā koledža no Lietuvas. Katra partnerinstitūcija būs iesaistīta projekta aktivitātēs un būs atbildīga par dažām no tām. Paaudžu jautājums ir aktuāls un svarīgs visiem dalībniekiem, tāpēc visas trīs iestādes veiks pētījumus un aktīvi un vienlīdzīgi būs iesaistītas mācību materiālu izstrādē.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Projektu nodaļa šā gada 1. februārī Nordplus Jauniešu izglītības programmā iesniedza projekta pieteikumu „Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana” (“Promotion of VET student entrepreneurial mindset through learning by doing”), kurā piedalīsies četras profesionālās skolas no Latvijas, Somijas, Islandes un Zviedrijas. Projekts koncentrēts uz sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanu izglītības iestāžu audzēkņu vidū ar radošumu un inovācijām.

Projekta galvenie mērķi ir:

  • veicināt un uzlabot profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības prasmi;
  • koncentrēt projekta aktivitātes uz ilgtspējīgu un sociālu uzņēmējdarbību, kas ir ekoloģiska, ētiska un estētiska;
  • stiprināt sadarbību ar darba tirgu;
  • izstrādāt mācību materiālu, kas balstīts uz faktiskajām tendencēm uzņēmējdarbībā, praktiskajiem uzdevumiem un metodes “mācīties darot”.

Papildus šo mērķu sasniegšanai plānota projektā iesaistīto dalībnieku angļu valodas zināšanu un prasmju uzlabošanās, veiksmīga pieredzes un zināšanu apmaiņa, kā arī iepazīšanās ar citu kultūru pārstāvjiem.

Projekta rezultāti būs pieejami partnerinstitūciju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī speciāli izveidotā mājaslapā, kas kalpos kā projekta rezultātu un mācību materiālu publicēšanas un izplatīšanas platforma. Projekta noslēgumā visi ieinteresētie būs aicināti apmeklēt noslēguma konferenci, kurā dalībnieki dalīsies ar savu pieredzi un tiks paziņoti projekta rezultāti.

Četri Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji piedalījās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā “Be The Change” (“Mainies”), Nr. NPJR-2017/10052, ko koordinēja Alītas Profesionālo mācību centrs no Lietuvas un kas tika īstenots no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūlijam.

Projektā piedalījās 12 profesionālo mācību priekšmetu skolotāji no Rīgas Valsts tehnikuma, Alītas Profesionālo mācību centra un Profesionālās izglītības centra SEDU (Somija). Mobilitātes aktivitātes vienas nedēļas garumā notika katrā projektā iesaistītajā mācību iestādē.

Projekta galvenie mērķi bija:

-          paaugstināt skolotāju kvalifikāciju un dalīties labās prakses pieredzē ar Lietuvas, Somijas, Latvijas un citu valstu kolēģiem;

-          katram skolotājam dot iespēju no jauna izvērtēt savu profesionālo darbību, izmēģināt jaunas mācīšanas vai mācīšanās metodes un jaunu tehnoloģisko aprīkojumu;

-          radīt labvēlīgus apstākļus skolotājiem pilnveidot profesionālo kompetenci, partnervalstī absorbēt izglītības labo praksi un izmantot to savā skolā.

Rīgas Valsts tehnikuma Datorikas nodaļas skolotājs Māris Danne un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas skolotājs Jānis Pavlovskis no 9. līdz 13. aprīlim atradās mobilitātē Somijā. Viņi dažādās mācību iestādes vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā, apmeklēja uzņēmumus un dalījās pieredzē ar ārvalstu kolēģiem.

No 14. līdz 18. maijam mobilitātē Lietuvā bija Datorikas nodaļas skolotājs Edgars Oļehnovičs un Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķe Ieva Dorila. Viņi tikās ar Alītas Profesionālo mācību centra direktoru, vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā un piedalījās sarunās ar lietuviešu kolēģiem.

Rīgas Valsts tehnikuma skolotājiem dalība šajā Nordplus mobilitātes projektā deva iespēju pilnveidot savu profesionālo kompetenci un iepazīties ar mācību darba organizāciju Lietuvas un Somijas izglītības iestādēs.

 

nk2018

23. maijā Rīgas Valsts tehnikuma Aktu zālē norisinājās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Attractive e-learning materials for provision of qualitative education (Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai), Nr. NPJR-2017/10226 noslēguma konference. Konferencē piedalījās projekta vadītāja, koordinatori, audzēkņi, skolotāji no projekta dalībskolām – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija) un Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija), kā arī interesenti no Rīgas Valsts tehnikuma un citām profesionālās izglītības iestādēm.

Konferenci atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, sveicot visus konferences dalībniekus un akcentējot tehnikuma aktīvo iesaistīšanos projektos. Projekta koordinatore no Rīgas Valsts tehnikuma Arita Ošiņa iepazīstināja klātesošos ar projekta īstenošanu – mērķi, periodu, finansējumu, aktivitātēm, dalībniekiem un projekta rezultātiem. Pēc tam projekta dalībskolas prezentēja savas mācību iestādes. Konferences turpinājumā projektā iesaistītie matemātikas skolotāji un audzēkņi pastāstīja par projektā iegūto pieredzi un rezultātiem – audzēkņu aptaujām un “Kahoot” interneta platformā izstrādātajiem e-mācību materiāliem un uzdevumiem. Projekta mājaslapu www.e-learningmath.eu prezentēja tās izstrādātāja Kristīne Kazakēviča.

Konferences noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties “Kahoot” interneta platformā izveidotajā viktorīnā un sacensties ar citiem, atbildot uz āķīgiem un asprātīgiem Rīgas Valsts tehnikuma matemātikas skolotājas Elitas Kazakēvičas sastādītiem jautājumiem.

Projekta īstenotāji cer, ka projekta rezultāti nākotnē būs noderīgi ne tikai pašiem, bet arī citu skolu pedagogiem.

Fotogrāfijas no konferences skatīt šeit.

 

nordplusraksts

Rīgas Valsts tehnikumā šā gada 13.–15. septembrī notika Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai” (Attractive e-learning materials for provision of qualitative education, NPJR-2017/10226) pirmā partneru sanāksme, kā arī pieredzes apmaiņas un darba seminārs. Abos pasākumos piedalījās projekta koordinatori un skolotāji no partnerorganizācijām – Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija) un Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija). Rīgas Valsts tehnikumu, kas ir projekta koordinators, pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, matemātikas skolotājas Elita Kazakēviča, Gene Ķere un Everita Lūrina.

Tikšanās laikā dalībnieki prezentēja savu mācību iestādi un pieredzi darbā ar e-mācību materiāliem, kā arī salīdzināja matemātikas mācību programmas un mācīšanas metodes katrā skolā. Sanāksmes dalībnieki izveidoja aptaujas formu 1. kursa audzēkņiem, kā arī iesaistījās diskusijā par kopēja e-mācību materiāla izveidi matemātikā.

Projekta mērķis ir palīdzēt audzēkņiem apgūt matemātikas pamatus, izmantojot e-mācību materiālus, tā mazinot jauniešu izkrišanu un priekšlaicīgu skolas atstāšanu un palīdzot viņiem sniegt trūkstošās matemātikas zināšanas. Projekta dalībnieki izstrādās e-mācību materiālu matemātikā, kas palīdzēs audzēkņiem vieglāk apgūt šo mācību priekšmetu un padarīs to saprotamāku. Paredzēts arī izveidot atbalsta materiālu skolotājiem, sniedzot īsus ieteikumus par darbu e-vidē.

Projekta norises periods ir 2017. gada augusts – 2018. gada augusts. Nākamā projekta sanāksme notiks 2017. gada 8.–10. novembrī Porvoo, Somijā.

            Projekts tiek īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

nd

24. maijā RVT Praktisko mācību centrā norisinājās Nordplus Jauniešu izglītības projekta Education based on work environment and mutual cooperation” (Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība), Nr. NPJR-2015/10265 noslēguma konference. Konferencē piedalījās projekta vadītāja, koordinatori, audzēkņi, skolotāji no projekta dalīborganizācijām – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Kauņas Tehniskās koledžas un Gēteborgas IT ģimnāzijas, kā arī citi interesenti.

Projekta vadītāja Sandra Bidzāne bija sagatavojusi prezentāciju par projekta īstenošanas gaitu. Par projektā izstrādātajām prakses organizācijas vadlīnijām stāstīja koordinatore no Kauņas Tehniskās koledžas Esmeralda Štyps. Koordinators no Gēteborgas IT ģimnāzijas Jimmy Lövgren iepazīstināja ar prakses programmas īstenošanu un zviedru valodas mācīšanu. Projekta rezultātus prezentēja koordinatore no Rīgas Valsts tehnikuma Arita Ošiņa.

Konferences otrajā daļā projektā iesaistītie skolotāji Edgars Oļehnovičs no Rīgas Valsts tehnikuma un Andrius Dargužis no Kauņas Tehniskās koledžas stāstīja par prakses programmas saturu un īstenošanu. Ar projekta praksē iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm dalījās visu trīs partnerskolu audzēkņi. Konferences noslēgumā audzēkņi demonstrēja praksē izgatavoto divu līnijsekotāju mašīnu darbību.

Liels paldies direktores vietniecei Ingai Šikovai un viņas palīgiem par atsaucību un laipno uzņemšanu Praktisko mācību centra telpās!

nd1

nd2

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi