+371 67324146

Zināmi skolotāji un darbinieki, kuri 2022. gadā piedalīsies Erasmus+ mobilitātes projektā

Noslēdzies konkurss RVT profesionālās izglītības speciālistiem – skolotājiem un darbiniekiem – par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ mobilitātes programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve”, Nr. 2020-1-LV01-KA116-077407. Konkursa komisija ir novērtējusi 22 pretendentus, no kuriem dalībai mobilitātē 2022. gadā izvēlēti 20 skolotāji un darbinieki.

Komisija – Dace Rozenblate, direktora vietniece mācību darba organizācijā; Ineta Īvāne, direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā un Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas vadītāja – novērtēja konkursa dalībniekus pēc šiem kritērijiem: motivācija (maksimālais punktu skaits: 40), kvalifikācija (maksimālais punktu skaits: 20), svešvalodu zināšanas (maksimālais punktu skaits: 20) un sabiedriskā aktivitāte (maksimālais punktu skaits: 20). Pretendenti tika izvēlēti, pamatojoties uz lielāko punktu skaitu novērtēšanā, kā arī izvērtējot attiecīgā kandidāta motivāciju piedalīties mobilitāte projektā, gadījumā, kad pretendents bija pieteicies vairākām mobilitātēm. 2020. gada Erasmus+ mobilitātes projekta konkursā piedalās komisijas pārstāve I. Īvāne, kura, lai novērstu interešu konfliktu, nevērtē pretendentus mobilitātei, kurai pati iesniegusi pieteikumu.

Dalībai 2020. gada Erasmus+ mobilitātes projektā tika izvēlēti profesionālās izglītības speciālisti:

– mobilitātei Philippine Duchesne katoļu vidusskolā Francijā pieteikušies: Ilvars Tauriņš, Agita Svarinska, Inga Šikova un Arita Ošiņa; izvēlētas: Inga Šikova, direktora vietniece darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā, un Arita Ošiņa, Projektu nodaļas galvenā speciāliste;

– mobilitātei profesionālajā skolā I.I.S.S. “E.Giannelli” Itālijā pieteicies un tika izvēlēts Jānis Kuklis, profesionālo priekšmetu skolotājs no Krāslavas teritoriālās struktūrvienības;

– mobilitātei profesionālajā skolā BBS Jever un tās sadarbības uzņēmumā Vācijā pieteikušies: Baiba Purlica, Baiba Lapinska, Ieva Rebiņa; izvēlēta Baiba Lapinska, profesionālo priekšmetu skolotāja;

– mobilitātei uzņēmumā “Learning Detours” Kiprā pieteikušies: Ieva Rebiņa, Baiba Purlica, Marta Kirmuška un Indra Sloka; izvēlētas: Ieva Rebiņa, profesionālo priekšmetu skolotāja, un Indra Sloka, mājas pārvaldniece;

– mobilitātei IDEC mācību centrā Grieķijā pieteikušies: Katrīna Kārkle, Ineta Īvāne, Gita Voliņeca, Marta Kirmuška, Guntars Bernāts un Ilze Holste; izvēlētas: Katrīna Kārkle, lietvede, un Ineta Īvāne, direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā;

– mobilitātei profesionālajā skolā BBS Wilhelmshaven Vācijā pieteikusies un tika izvēlēta Rikarda Damroze-Sprunce, Auto nodaļas izglītības metodiķa p.i.;

– mobilitātei uzņēmumā Maltā pieteikušies: Baiba Purlica, Guntars Bertāns, Indra Sloka; izvēlēta Baiba Purlica, Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītāja, skolotāja;

– mobilitātei Kauņas Tehniskās profesionālās izglītības centrā Lietuvā pieteikušies: Eva Blūma un Baiba Lapinska; izvēlēta Eva Blūma, izglītības metodiķe/profesionālo mācību priekšmetu skolotāja;

– mobilitātei Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžā Lietuvā pieteikušies: Baiba Lapinska un Nadežda Lauhina; izvēlēta Nadežda Lauhina;

– mobilitātei konsulārās kameras “Chambre de Métiers et de l’Artisanat” mācību centrā Francijā pieteikušies: Agita Svarinska un Juris Krumpāns; izvēlēts Juris Krumpāns, profesionālo priekšmetu skolotājs;

– mobilitātei Eiropas Savienības Administrācijas vidusskolā Čehijā tika izvēlēta Marta Kirmuška, lietvede;

– mobilitātei skolā-centrā Nova Gorica Slovēnijā pieteicies un tika izvēlēts Ilvars Tauriņš, direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā.

Profesionālās izglītības speciālisti mobilitātes laikā pilnveidos profesionālās un personīgās kompetences, iegūs starptautisku pieredzi savā specialitātē, iepazīs citu valstu kultūru, kā arī palielinās savu motivāciju un konkurētspēju turpmākai profesionālajai darbībai.

Konkursa vērtējumu tabulu par pretendentiem skatīt šeit.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Latvijas Meža dienas 2024

Ideja brīvdienām! Piektdien un sestdien kopā ar ģimeni un draugiem dodies uz meža festivālu Latvijas Meža dienas 2024. Piedalies izzinošās un izklaidējošās aktivitātēs – būs