+371 67324146

Pašnovērtējuma ziņojumi

Datums Nosaukums Programmu nosaukumi Pielikums
2021. Rīgas Valsts tehnikums pašnovērtējuma ziņojums   skatīt šeit
09.11.2020. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks Loģistikas darbinieks Digitālās drukas operators Poligfrāfijas ražošanas tehniķis Atjaunojamās enerģētikas tehniķis Mēbeļu galdnieks skatīt šeit
28.11.2018. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Kokizstrādājumu izgatavošana Būvdarbi Autotransports Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija skatīt šeit
20.06.2018. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Dzelzceļa pakalpojumi Dzelzceļa transports skatīt šeit
11.12.2017. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Autotransports Kokizstrādājumu izgatavošana Inženiermehānika Komerczinības Grāmatvedība Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Programmēšana Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli Poligrāfija un izdevējdarbība Ķīmijas tehnoloģijas Enerģētika un elektrotehnika Dzelzceļa pakalpojumi Dzelzceļa transports skatīt šeit
2016./2017. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017. mācību gads Pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017. mācību gads skatīt šeit
2017. gads. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Autotransports ar kvalifikāciju Autovirsbūves remontatslēdznieks Šūto izstrādājumu tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana ar kvalifikāciju Tērpu stila speciālists – realizācijas vieta Krāslava skatīt šeit
2016. gads Pašnovērtējuma ziņojums Pašnovērtējuma ziņojums skatīt šeit
2016. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Ēdināšanas pakalpojumi Kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu speciālists skatīt šeit
2015. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Telemehānika un loģistika Kvalifikācija Loģistikas darbinieks skatīt šeit
2015. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmām Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana skatīt šeit

Jautājumiem un komentāriem

Normatīvie dokumenti

Gada pārskati