+371 67324146

Karjeras pasākums „Tavas karjeras iespējas IT”

Karjeras attīstības pasākumā „Tavas karjeras iespējas IT” Datorikas nodaļas audzēkņiem, ar RVT karjeras konsultantu atbalstu, martā un aprīlī notikušas vairākas aktivitātes.

Lai iepazītu savas nākamās prakses vai darba vietas, 2023.gada martā 2. un 3.kursa Programmēšanas tehniķi un Datorsistēmu tehniķi devās uz darba devēju tirdziņu, kas norisinājās „RTU Karjeras diena 2023” pasākuma ietvaros. Pasākums „RTU Karjeras diena 2023” deva audzēkņiem iespēju satikt vairākus darba devējus, praktizēties darba intervijā un saņemt informāciju par nozares nākotnes izaugsmi.

Palīdzot 3.kursa audzēkņiem sagatavoties praksei, karjeras konsultanti noorganizēja mācību ekskursiju uz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centru”, ar mērķi vērot programmētāja un datorsistēmu tehniķa ikdienas darba uzdevumus, noskaidrot kādas profesionālās prasmes sagaida darba devējs, no topošā praktikanta. Ekskursijās laikā audzēknī saņēma informāciju par iespējām pieteikties praksē un daži šodien jau veiksmīgi ir uzņēmuma praktikanti.

Profesionālā mācību priekšmeta ietvaros 2.kursa un 3.kursa Datorsistēmu tehniķi apmeklēja SIA „TET”. Mācību ekskursijas mērķis bija ne tikai iepazīstināt ar darba vidi, bet integrēt karjeras izglītību mācību procesā un veicināt sadarbību starp skolotājiem un karjeras konsultantiem.

2023.gada 19.aprīlī 2.kursa Datorsistēmu tehniķi, kopā ar profesionālā priekšmeta skolotāju un nodaļas vadītāju, devas iepazīties ar darba vidi un karjeras izaugsmes iespējam uzņēmumā AS “Latvenergo”. Audzēkņi noklausījās informatīvo lekciju par datorsistēmu tehniķa ikdienā nepieciešamajām prasmēm un konkrētu pieredzes stāstu no RVT 4.kursa audzēkņa, kurš šobrīd iziet praksi uzņēmumā AS “Latvenergo”.

DP2-4 audzēkņi, kopā ar grupas audzinātāju un profesionālā priekšmeta skolotāju, mācību stundu ietvaros viesojās uzņēmumā „Corporate Solutions”. Ekskursijas laikā audzēkņi papildināja savas zināšanas noklausoties lekciju, kuru bija sagatavojis  nozares speciālists un piedalījās uzņēmuma sagatavotajā viktorīnā.

Visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar pieredzes stāstiem un tikties ar Rīgas Valsts tehnikuma absolventiem Diānu Gitālu un Lorensu Verņicki, noklausīties Kaspara Zalāna vieslekciju, par augstākas izglītības iespējam ārzemēs. Ņemot vērā, ka 1.kursa audzēkņi šobrīd vēl tikai uzsāk savu karjeras ceļu IT nozarē, tikšanas ar viesiem deva viņiem motivāciju turpināt mācīties un neizmirst arī papildus attīstīties profesionāli.  Uzaicinātie viesi dalījās ar savu profesionālo pieredzi, un ar personīgo gandarījumu, par to, ka ir Rīgas Valsts tehnikuma absolventi!

Karjeras konsultantu komanda vēlas pateikt paldies RVT pedagogiem, kuri aktīvi piedalījās pasākumā: Normundam Barbānam, Inetai Maļinovskai, Sanitai Bidzānei, Santai Alksnei, Zarinai Mamedovai,  Jeļenai Matvejevai, Jurijam Kudrinam un Vitālijam Sabanskim.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās