+371 67324146

Makulatūras vākšanas noslēguma pasākums “Padzīvosim zaļi”

2023.gada 31.maijā Praktisko mācību centrā pasākumā “Padzīvosim zaļi ” pulcējās aktīvākās  grupas un audzēkņi, lai saņemtu  pateicību, par dalību  makulatūras vākšanas konkursā, ko organizēja “Zaļā josta” kā arī  apbalvotu trīs godalgotās vietas, jo kopā bija paveikts  liels, nopietns darbs! 

Pateicoties gan audzēkņu, gan pedagogu, gan darbinieku, gan arī citu līdzcilvēku iesaistei, šogad ir savākti 7886 kilogrami makulatūras. Kopvērtējumā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā “TĪRAI LATVIJAI” tehnikums ierindojās 6. vietā no 439 izglītības iestādēm. 

Praktiskā mācību centra vadītājs Guntis Innus pasniedza Pateicības rakstus par dalību un iesaisti makulatūras vākšanas konkursā šādām grupām: A1-1, DP1-1, DP1-2, DP1-3, DP1-4, DP2-2, DP2-4, DT1-1, DT2-1, DT2-2, DP-2-3, EA1, EA2, B1, G1, G2,  GL1-1, GL2-1, GL4-2, SC1, L1, M1, M2, PRT1, PRT2/PIT2, S3, kā arī grupu audzinātājām: Dzintrai Šmitei, Dajanai Āboliņai, Diānai Barkānei, Jeļenai Griņevskai, Ditai Tiesnesei, Jūlijai Lasei, Ievai Dūdelei, Ilzei Rudakai, Imantai Brūverei, Inetai Maļinovskai, Diānai Grosbergai un Ievai Dorilai. 

Kopvērtējumā, TOP3 – aktīvākās grupas makulatūras vākšanas konkursā bija: S2, MG1 un ATK3 grupas.  

Konkursā aktīvi iesaistījās Krāslavas Tehnoloģiju un inovāciju centra kolektīvs un tā vadītāja Larisa Rukmane kā arī Limbažu teritoriālās struktūrvienības kolektīvs un tā vadītāja Ieva Duļevska. 

 Paldies tehnikuma darbiniekiem – Zaigai Kriķei, Kristīnei Kalniņai, Uldim Lukam-Indānam, Indrai Slokai, Mārītei Bangai, Normundam Pauderam, kas palīdzēja nodrošināt nodotās makulatūras uzskaiti, uzglabāšanu un izvešanu. 

Pasākuma laikā skanēja mūzika komponista Māra Lasmaņa izpildījumā. Jauniešus un pedagogus ar saviem priekšnesumiem iepriecināja JDK “Pavediens” dalībnieki – Datorikas nodaļas DP2-1 grupas audzēknis Kristiāns Kokars, bijusī audzēkne Patrīcija Tetere-Meldere, Komercdarbības nodaļas absolvente Adriāna Andersone un Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas absolvents Mārtiņš Opolais, kā arī topošais Enerģētikas nodaļas absolvents Viktors Žeikars. 

 Pasākuma noslēgumā visi pasākuma dalībnieki tika aicināti uz kopīgu zupas baudīšanu. 

Paldies pasākuma vadītājiem: Datorikas nodaļas 3.kursa audzēknim Artim Kristiānam Bērziņam un Komercdarbības nodaļas 2.kursa audzēknei Sintijai Grīnvaldei. 

Paldies tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, par sarūpētajām balvām un Kokapstrādes  un Drukas un mediju nodaļas audzēkņiem, par pašu rokām darinātajām balvām mācību stundu ietvaros. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Noark Electric mācību stends

3. jūlijā Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas mācību klasē tika uzstādīts globālā elektroiekārtu ražošanas uzņēmuma Noark Elektric dāvinātais mācību stends. Stendā ir uzstādīta jaunākā uzņēmuma

Traktordiena 2024

Rīgas Valsts tehnikums aicina apmeklēt pasākumu “Traktordiena 2024”, kas norisināsies 29. jūnijā Tērvetē! Šogad pasākumā pirmo reizi piedalīsies arī Rīgas Valsts tehnikuma Auto nodaļas pārstāvji