+371 67324146

Makulatūras vākšanas noslēguma pasākums “Padzīvosim zaļi”

2023.gada 31.maijā Praktisko mācību centrā pasākumā “Padzīvosim zaļi ” pulcējās aktīvākās  grupas un audzēkņi, lai saņemtu  pateicību, par dalību  makulatūras vākšanas konkursā, ko organizēja “Zaļā josta” kā arī  apbalvotu trīs godalgotās vietas, jo kopā bija paveikts  liels, nopietns darbs! 

Pateicoties gan audzēkņu, gan pedagogu, gan darbinieku, gan arī citu līdzcilvēku iesaistei, šogad ir savākti 7886 kilogrami makulatūras. Kopvērtējumā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā “TĪRAI LATVIJAI” tehnikums ierindojās 6. vietā no 439 izglītības iestādēm. 

Praktiskā mācību centra vadītājs Guntis Innus pasniedza Pateicības rakstus par dalību un iesaisti makulatūras vākšanas konkursā šādām grupām: A1-1, DP1-1, DP1-2, DP1-3, DP1-4, DP2-2, DP2-4, DT1-1, DT2-1, DT2-2, DP-2-3, EA1, EA2, B1, G1, G2,  GL1-1, GL2-1, GL4-2, SC1, L1, M1, M2, PRT1, PRT2/PIT2, S3, kā arī grupu audzinātājām: Dzintrai Šmitei, Dajanai Āboliņai, Diānai Barkānei, Jeļenai Griņevskai, Ditai Tiesnesei, Jūlijai Lasei, Ievai Dūdelei, Ilzei Rudakai, Imantai Brūverei, Inetai Maļinovskai, Diānai Grosbergai un Ievai Dorilai. 

Kopvērtējumā, TOP3 – aktīvākās grupas makulatūras vākšanas konkursā bija: S2, MG1 un ATK3 grupas.  

Konkursā aktīvi iesaistījās Krāslavas Tehnoloģiju un inovāciju centra kolektīvs un tā vadītāja Larisa Rukmane kā arī Limbažu teritoriālās struktūrvienības kolektīvs un tā vadītāja Ieva Duļevska. 

 Paldies tehnikuma darbiniekiem – Zaigai Kriķei, Kristīnei Kalniņai, Uldim Lukam-Indānam, Indrai Slokai, Mārītei Bangai, Normundam Pauderam, kas palīdzēja nodrošināt nodotās makulatūras uzskaiti, uzglabāšanu un izvešanu. 

Pasākuma laikā skanēja mūzika komponista Māra Lasmaņa izpildījumā. Jauniešus un pedagogus ar saviem priekšnesumiem iepriecināja JDK “Pavediens” dalībnieki – Datorikas nodaļas DP2-1 grupas audzēknis Kristiāns Kokars, bijusī audzēkne Patrīcija Tetere-Meldere, Komercdarbības nodaļas absolvente Adriāna Andersone un Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas absolvents Mārtiņš Opolais, kā arī topošais Enerģētikas nodaļas absolvents Viktors Žeikars. 

 Pasākuma noslēgumā visi pasākuma dalībnieki tika aicināti uz kopīgu zupas baudīšanu. 

Paldies pasākuma vadītājiem: Datorikas nodaļas 3.kursa audzēknim Artim Kristiānam Bērziņam un Komercdarbības nodaļas 2.kursa audzēknei Sintijai Grīnvaldei. 

Paldies tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, par sarūpētajām balvām un Kokapstrādes  un Drukas un mediju nodaļas audzēkņiem, par pašu rokām darinātajām balvām mācību stundu ietvaros. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās