+371 67324146

GoScience projekts ir ieguvis balvu!

GoScience – izpratnes nozīmes pastiprināšana mācot zinātņu priekšmetus skolā. Tas ir Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts, kura mērķis ir uzlabot skolēnu izpratni par dabaszinātņu priekšmetiem (matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju), kā arī rosināt skolēnu radošumu, padarot zināšanas saprotamākas un izmantojamas reālajā dzīvē. Projektā, līdzās Rīgas Valsts tehnikumam, piedalījās 9 ar izglītības procesu saistīti projekta partneri no septiņām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Projekta ideja bija izstrādāt metodiku un pedagoģiskos instrumentus eksakto priekšmetu mācīšanai un apguvei, galveno uzmanību pievēršot izglītības satura saskaņotībai ar audzēkņu izpratnes modeli.

Projekta mērķa grupa bija vispārizglītojošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi. Projekts sākts 2018. gada 1. decembrī un noslēdzās 2019. gada 1. decembrī.

Projekts ir saņēmis Eiropas Inovatīvo mācību balvu, kura tiks pasniegta Briselē 2022. gada 25. oktobrī. Sveicam projekta partnerus ar augsto novērtējumu un novēlam arī nākotnē realizēt ieceres, kas sekmēs STEM jomas zinību apguvi!

GoScience_EN_PPT

Dalīties

Jaunākās publikācijas