+371 67324146

UZVARĒTĀJI KONKURSĀ

Lepojamies ar iegūto 3. vietu profesionālās meistarības konkursā “Klientu apkalpošanas speciālists”. Tehnikumu konkursā pārstāvēja Komercdarbības nodaļas B2 grupas izglītojamās Paula Jansone, Anete Langenfelde un B3 grupas izglītojamā Diāna Ļūļaka.

2023.gada 22.februārī Valmieras tehnikumā norisinājās Profesionālās meistarības konkurss ”Klientu apkalpošanas speciālists 2023”. Konkursā piedalījās topošie klientu apkalpošanas speciālisti no 7 izglītības iestādēm.

Konkursa dalībniekiem bija jāspēj tikt galā ar 3 uzdevumiem:

  1. jāatbild uz Viktorīnas jautājumiem latviešu un angļu valodā, ar mērķi veicināt izpratni par klientu apkalpošanas nozari, norisi un veicamajiem uzdevumiem;
  2. jānovērtē telpas estētiskais un biroja vides iekārtojums, krāsu un materiālu izvēle birojā un ergonomisko prasību ievērošana, uzdevuma nobeigumā izglītojamie veidoja prezentāciju un to prezentēja.
  3. situāciju risināšanas uzdevums, kas saistīts ar Klientu apkalpošanas sfēru. Uzdevuma laikā konkursa dalībniekiem bija jāspēj komunicēt ar klientu un rast risinājumu konkrētā situācijā, pēc vispārpieņemtām nostādnēm Klientu apkalpošanas jomā, pārvaldot savas emocijas, rīcību.

Paldies, profesionālās izglītības skolotājiem Dacei Skutānei, Lienei Sastapai un Līgai Strazdiņai, par audzēkņu sagatavošanu konkursam, kā arī skolotājai Brigitai Bržeskai, par atbalstu konkursa laikā.

Dalīties

Jaunākās publikācijas