+371 67324146

Sociālās integrācijas valsts aģentūras vizīte tehnikumā

2023. gada 23. maijā Rīgas Valsts tehnikumā (RVT) viesojās pārstāvji no Sociālās integrācijas valsts aģentūras. Vizītes mērķis bija iepazīties ar RVT darbību, organizēto mācību procesu, apskatīt mācību vidi, t.sk mācību telpas, laboratorijas, mācību iekārtas un apmainīties ar pieredzi. RVT projektu speciāliste Liena Ādamsone stāstīja par Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektu ”I code future”, Nr. 2021-CZ01-KA220-VET-000033285 un šī projekta rezultātiem. Viens no šādiem projekta rezultātiem ir izveidota platforma, kas palīdzēs pedagogiem un audzēkņu vecākiem identificēt audzēkņus ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām, kā arī platformā būs pieejami ieteikumi – kā palīdzēt šādiem audzēkņiem labāk iekļauties profesionālo izglītības iestāžu mācību procesā un sociālajās aktivitātēs. Šajā platformā būs arī iespēja uzdot jautājumus speciālistiem un saņemt atbildes (chat box). Vizītes laikā pārstāvji nolēma sadarboties gan šī projekta, gan citu projektu, pasākumu un aktivitāšu ietvaros.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās