+371 67324146

„College of Arts Science and Technology” organizētā projekta sanāksme Maltā

2023. gadā, no 29. maija līdz 2. jūnijam notika Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta ”VET modules transformation to hybrid digital learning type and programming subject gamification for EU learners” sanāksme. To organizēja Maltas projekta partneri no „College of Arts Science and Tecknology”. Sanāksmes sākumā lietuvietis Jegenijs Chomaniuk no „Kauno informaciniu technologiju mokykla” ziņoja par projekta sanāksmes mērķiem, par projekta progresu, par izpildīto projekta rezultātu (profesionālā moduļa „Izstrādes pamati”) un plānoto projekta rezultātu (rokasgrāmatas programmēšanas pedagogiem izveidošanu). Sanāksmē tika spriests par rokasgrāmatas programmēšanas pedagogiem struktūru un saturu. Diskusijās tika akcentēts, ka rokasgrāmatai ir jābūt universālai, lai dažādu valstu profesionālo izglītības iestāžu pedagogi varētu pielāgot un izmantot šo rokasgrāmatu mācību procesā mācot programmēšanas pamatus Minecraft vidē. Rokasgrāmatas saturs tika veidots ņemot vērā iepriekš izstrādāto profesionālo moduli „Izstrādes pamati”. Sanāksmes dalībnieki darbojās gan individuāli, gan strādāja pa pāriem, grupās pie rokasgrāmatas satura. Tika organizētas darbnīcas sanāksmes dalībniekiem, lai izstrādātu uzdevumus, kurus programmēšanas pedagogi varēs izmantot mācību stundās. Tika diskutēts, lai iegūtu atgriezenisko saiti par rokasgrāmatas struktūru, saturu, uzdevumiem. Noslēgumā projekta partneri vienojās, ka katrs partneris izveidos mācību materiālus mācību stundām atbilstoši sadalītajām mācību tēmām starp partneriem. RVT pārstāvēja profesionālās izglītības pedagogs Oksana Roslova, sistēmas analītiķis Aleksis Šteinburgs un projektu koordinators Liena Ādamsone.

Dalīties

Jaunākās publikācijas