+371 67324146

Projekta partneru sanāksme un projekta noslēguma konference

Erasmus+ KA2 Stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektora projekta VET modules transformation to hybrid digital learning type and programming subject gamification for EU learners Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000029850 ietvaros 27. novembrī notika starptautiskā projekta partneru sanāksme un 27. novembrī notika projekta noslēguma konference profesionālās izglītības iestādē “Kauno informaciniu technologiju mokykla” Lietuvā. Starptautiskajā projekta sanāksmē vadošais projekta koordinators un pedagogs Jevgenij Chomaniuk no “Kauno informaciniu technologiju mokykla” Lietuvā iepazīstināja ar sanāksmes dienas kārtību, parādīja projekta mājas lapu: https://sway.office.com/5c0epRmeyqnYzxro. Tika aplūkota un analizēta izstrādātā skolotāju rokasgrāmata un profesionālā moduļa “Izstrādes pamati” kvantitatīvie un kvalitatīvie aspekti. Projekta partneri dalījās ar pieredzi testējot tēmas un uzdevumus no skolotāju rokasgrāmatas programmēšanas mācību stundās ar audzēkņiem. Projekta partneri diskutēja par atšķirīgajām profesionālās izglītības iezīmēm dažādās partneru valstīs, kas nozīmē atšķirīgu projekta rezultātu pielāgošanu atbilstoši projekta partneru valstu izglītības iestāžu vajadzībām. Projekta sanāksmes otrajā daļā tika diskutēts par finanšu atskaitēm un projekta budžetu.

Starptautisko projekta noslēguma konferenci atklāja projekta koordinatore Irma Šiaulytė. Klātienē esošos un attālināti pieslēgušos konferences dalībniekus iepazīstināja ar projekta mērķiem un galvenajiem rezultātiem pedagogs Jevgenij Chomaniuk. RVT Projektu nodaļas galvenā speciāliste Liena Ādamsone kopā ar sistēmas analītiķi Aleksi Šteinburgu rādīja prezentāciju un stāstīja par projekta uzsākšanas aktivitātēm, pirmo projekta sanāksmi Rīgā un par RVT pedagogu darbu pie skolotāju rokasgrāmatas, profesionālā moduļa “Izstrādes pamati” materiāliem un skolotāju rokasgrāmatas testēšanas rezultātiem. Pedagogs Jana Zlatanova no Ziemeļmaķedonijas DUCOR „Partenija Zografski”profesionālās izglītības iestādes stāstīja par projekta mācībām un skolotāju iegūtajām apliecībām “Microsoft Innovative Educator 2022”. Direkora vietnieks Paul Pulis no Malta College of Arts Science and Technicology stāstīja kā tika izstrādāts profesionālais modulis “Izstrādes pamati”, kā tas tiks izmantots mācību stundās un skolotāju rokasgrāmatas testēšanas rezultātiem. Lektore Margarita Arlauskiene „EdTech” dibinātāja un STEM priekšmetu pasniedzēja stāstīja par Mincraft spēles vides izmantošanu programmēšanas pamatu apgūšanai un to priekšrocībām un izaicinājumiem. Lektore Žana Kaminskiene neformālās izglītības koordinatore no „Elektrenai Training Center”  stāstīja par neformālās izglītības nozīmi un robotikas, STEM priekšmetu mācīšanu Elektrenai pašvaldībā. Starptautiskā sanāksme un projekta noslēguma konference noslēdzās ar apliecinājumu saņemšanu par dalību.

Dalīties

Jaunākās publikācijas