+371 67324146

Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0” noslēgums

Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 noslēdzošā sanāksme notika š.g. 7.decembrī Rīgas Valsts tehnikuma Karjeras izglītības centrā. 

Projekta noslēguma sanāksmē piedalījās visu trīs dalībvalstu pārstāvji no Polijas “Fundacja Centrum Umiejętności Praktycznych”, Lietuvas “TECHIN mokymo centras” un Latvijas.

Dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas pārrunāja projekta laikā sasniegtos rezultātus un ar gandarījumu apkopoja vērtīgo pieredzi. Tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās” domāšanas un videi draudzīgas uzvedības piemēri darba vietās šādās nozarēs: ēdināšana, celtniecība un enerģētika. Tika prezentēti izveidotie mācību stundu scenāriji profesionālās izglītības iestādēm un veikta izstrādātās rokasgrāmatas analīze. Projekta partneri dalījās ar pieredzi testējot tēmas un uzdevumus no mācību stundu scenārijiem, kā arī diskutēja par atšķirīgajām vai kopīgajām profesionālās izglītības iezīmēm dažādās partneru valstīs, kas nozīmē atšķirīgu projekta rezultātu pielāgošanu atbilstoši projekta partneru valstu izglītības iestāžu vajadzībām. Projekta dalībvalstu partneri secināja, ka izstrādātais materiāls var kalpot kā labs atbalsta materiāls darbam par zaļo menedžmentu, vides aizsardzību un digitalizāciju profesionālajās izglītības iestādēs.  Projekta sanāksmes otrajā daļā tika diskutēts par finanšu atskaitēm un projekta budžetu. Noslēgumā dalībnieki saņēma apliecinājumus par dalību un kopīgu gandarījumu par paveikto.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Noark Electric mācību stends

3. jūlijā Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas mācību klasē tika uzstādīts globālā elektroiekārtu ražošanas uzņēmuma Noark Elektric dāvinātais mācību stends. Stendā ir uzstādīta jaunākā uzņēmuma

Traktordiena 2024

Rīgas Valsts tehnikums aicina apmeklēt pasākumu “Traktordiena 2024”, kas norisināsies 29. jūnijā Tērvetē! Šogad pasākumā pirmo reizi piedalīsies arī Rīgas Valsts tehnikuma Auto nodaļas pārstāvji