+371 67324146

Projekta partneru sanāksme Rīgā

2023. gada 23. un 24. februārī notika Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekta ”I code future”, Nr. 2021-CZ01-KA220-VET-000033285 sanāksme Rīgā. Projekta partneri stāstīja par savu iesaisti projektā un izpildītajiem intelektuālajiem rezultātiem. Projekta partneru sanāksmē  tika analizēts projekta mājas lapas (http://prosoft.site/en/default.aspx) saturs, projekta platformas (http://proconsultancy.cz/en/Login.aspx) saturs un idejas mācību video spēļu izveidei. Tika spriests par nākošajām projekta aktivitātēm t.sk. mācībām Spānijā, projekta partneru nākošajiem uzdevumiem un laika grafiku. Tika diskutēts par projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātēm un projekta noslēguma pasākumu. Sanāksmes dalībnieki viesojās Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA), Jūrmalā, kur ekspertes karjeras atbalsta jomā Dagnija Gaubšteina un Marika Sermule parādīja un pastāstīja par SIVA struktūru, darbības jomām, profesionālās un sociālās rehabilitācijas iespējām, kas bija ļoti interesanti projekta dalībniekiem, jo viens no projekta mērķiem ir veicināt cilvēkiem, ar ierobežotās iespējām, sociālo iekļaušanos, palīdzot apgūt profesiju un palīdzot iekļauties darba tirgū. Sanāksmē piedalījās projekta partneri no Spānijas, Čehijas, Turcijas un Latvijas. Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja psiholoģe Zaiga Kriķe, projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne un projektu nodaļas speciāliste Liena Ādamsone. Projekta sanāksmes noslēgumā tika svinīgi pasniegtas apliecības, par dalību projekta partneru sanāksmē. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas