+371 67324146

Projekta “Veco fotogrāfiju digitalizācija, digitālā restaurācija un prezentācija” dalībnieku sanāksme Turcijā.

No 27. līdz 28.aprīlim notika Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 Stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektora projekts “Digitization, Digital Restoration and Presentation of old photographs” (“Veco fotogrāfiju digitalizācija, digitālā restaurācija un prezentācija”) Nr. 2022-1-BG01-KA220-VET-000088439 otrā partneru tikšanās Bartinā, Turcijā. Mācībās norisinājās Bartinas Universitātē un novada kultūras centrā, kā arī pētniecības bibliotēkā. Dalībnieki novērtēja līdz šim izstrādāto WP2 filmu, diskutēja par tās popularizēšanu un izplatīšanu sociālajos tīklos un citos kanālos, kā arī analizēja un diskutēja par projekta un mācību vides (Learning and Management System jeb LMS) mājaslapas funkcionalitāti un tiešsaistes mācību modeļiem. Projekta partneri apsprieda līdz šim gatavās rokasgrāmatas izkārtojuma, dizaina, drukāšanas un nosūtīšanas darbību organizāciju un loģistiku un tika definēti sasniedzamie mērķi WP3 rokasgrāmatas turpmākai izstrādei un pilnveidei.

Tehnikumu projekta sanāksmē pārstāvēja Drukas un mēdīju nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš un Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās