+371 67324146

Starptautiskā projekta koordinatoru sanāksme Rumānijā

Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības projekta „Digitization, Digital Restoration and Presentation of old photographs”, Nr. 2022-1-BG01-KA220-VET-000088439 starptautiskā sanāksme norisinājās no 2023.gada 13. līdz 14.jūlijam, ko organizēja partneri no “George Barițiu” County Public Library Brașov, Rumānijā. Viens no sanāksmes galvenajiem mērķiem bija izskatīt izstrādāto rokasgrāmatu par veco fotogrāfiju digitalizāciju un restaurāciju, kā arī kopīgi visas nodaļas analizēt un uzklausīt ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem un papildinājumiem. Asst. Prof. Lale Özdemir Șahin iepazīstināja projekta partnerus ar rokasgrāmatas ievadu un 1. nodaļu par fotogrāfiju vēsturi, fotogrāfiju veidiem un to digitalizācijas nepieciešamību. Diskusiju rezultātā secināja, ka rokasgrāmatā jāizmanto starptautiski zināma terminoloģija angļu valodā aprakstot fotografēšanas veidus, fotografēšanas procesus  un vajadzētu ietvert dažādo fotogrāfiju veidu attēlus. Аsoc. Prof. Dr. Kalina Ivanova parādīja rokasgrāmatas 2. nodaļu par arhīvu fotogrāfiju saglabāšanu. Viņa uzsvēra, ka fotogrāfijas ātrāk noveco un bojājas salīdzinot ar citiem dokumentiem. Boryana Savova prezentēja rokasgrāmatas 3. nodaļu par fotogrāfiju digitalizāciju procesu, nepieciešamo digitalizācijas aparatūru, programmatūras veidiem un autortiesībām. Normunds Tiltiņš iepazīstināja ar rokasgrāmatas 4. nodaļu par digitālo datu, metadatu un katalogu uzturēšanu un atzīmēja, ka mainot attēlu formātus var pasliktināties attēlu kvalitāte. Georgi Ditchev parādīja rokasgrāmatas 5. nodaļu par digitālo fotogrāfiju restaurāciju. Tā kā šī nodaļa ir visaptveroša, tad viņš atkārtoti izskatīs šo nodaļu, lai konstatētu tēmas, kuras pārklājas ar citu nodaļu tēmām. Diskusiju rezultātā vienojās, ka iekļaus gan jaunās, gan vecās fotogrāfiju restaurāciju metodes. Alise Romana iepazīstināja ar rokasgrāmatas 6. nodaļu par digitālo datu piemērotāko prezentēšanas veidu. Sanāksmes otrajā dienā tika runāts par projekta resultātu izplatīšanas aktivitātēm, veidiem, kanāliem, mērķa grupām un sasniedzamajiem komunikāciju mērķiem. Dr. Sandra Blaževa informēja partnerus par uzdevumiem saistībā ar starpziņojuma sagatavošanu, par finanšu atskaišu sagatavošanu. Asoc. Prof. Rozens Petkovs atgādināja, ka projekta partneriem ir jāveic izstrādātās rokasgrāmatas testēšana, lai iegūtu atgriezenisko saiti. Dr. Bojans Blaževs atgādināja par interaktīvo izstādi projekta beigās. Tika diskutēts par brošuras saturu, tulkošanu no angļu valodas uz partneru valsts valodu un drukāšanas izmaksām. Projekta vadošais partneris informēja par katra projekta partnera pienākumiem saistīvā ar tiešsaistes mācību platformas izveidi. „Rīgas Valsts tehnikums” pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne un Drukas un mediju tehnoloģijas nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš.

Dalīties

Jaunākās publikācijas