+371 67324146

Sekmīgi īstenots profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekts Nr.8.1.3.0/16/I/015

2017.gada 29.martāstarp profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/015 par Eiropas Savienības fonda projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu, kura ietvaros bija paredzēta profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” mācību vides modernizēšana, veicot infrastruktūras uzlabošanu un prioritāro izglītības programmu mācību bāzes atjaunošanu, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – projektā paredzētās darbības īstenoja 62 mēnešu laikā – no 2017.gada 1.marta līdz 2022.gada 30.aprīlim – un tā ietvaros visas plānotās darbības tika sekmīgi veiktas un projekta mērķi sasniegti.

Projekta ietvaros veiktas šādas profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšanas darbības:

  • veikti metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi;
  • veikti dienesta viesnīcas jaunbūves darbi;
  • veikti multifunkcionālās zāles un āra sporta laukumu jaunbūves darbi;
  • veikti mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā un Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā koplietošanas telpu atjaunošanas darbi;
  • nodrošināta aprīkojuma iegāde 8 prioritāro izglītības programmu īstenošanai;
  • nodrošināta mēbeļu iegāde multifunkcionālās zāles telpu iekārtošanai un sporta ģērbtuvju iekārtošanai ēkā Noliktavas ielā 2, Rīgā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 10 801 268,76, kuras veido:
– projekta attiecināmā summa EUR 10 589 101,51, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 9 000 736,28 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 1 588 365,23 un projekta neattiecināmā summa EUR 212 167,25.

Publikācijas sagatavošanas datums: 02.05.2022.

Dalīties

Jaunākās publikācijas