+371 67324146

PIKC “Rīgas valsts tehnikums” audzēkņu sasniegumi vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs

20222./2023.m.g. 2.semestrī mūsu tehnikumā norisinājās valsts vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiāžu 1.posms matemātikā, fizikā,  latviešu valodā (tehnikuma mērogā), kā arī matemātikas, fizikas, latviešu valodas, informātikas (programmēšanas), ķīmijas olimpiāžu 2.posms (pilsētas mērogā).

Godalgotas vietas šajos olimpiāžu posmos ieguvuši 9 audzēkņi:

Matemātikas valsts 73.olimpiādes 1.posmā:

DP 3-1 Ivars Žeibe- 1.vieta

DP 3-1 Katrīna Gandzjuka- 2.vieta

DP 2-3 Fēlikss Regzdiņš- 3.vieta (visiem- skolotāja E.Kazakeviča)

Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 1.posmā:

G3 Lauma Darģe- 1.vieta

DP 2-1 Roberts Pauls Rozenvalds- 2.vieta

DP 2-1 Kristiāns Kokars- Atzinība (visiem-skolotāja I.Rūtiņa)

Fizikas valsts 73.olimpiādes 1.posmā:

DP 3-1 Ivars Žeibe- 1.vieta

DP 2-3 Fēlikss Regzdiņš- 2.vieta

DP3-1 Katrīna Gandzjuka- 3.vieta (visiem-skolotājs A.Būmanis)

Informātikas (programmēšanas) valsts 36. olimpiādes 2.posmā:

DP2-3 Artjoms Ļeonovs-  3.vieta (skolotājs A.Šteinburgs)

DP1-1 Anna Hrističa- Atzinība (skolotājs I.Ļitvjakovs)

Ķīmijas valsts 64.olimpiādes 2.posmā:

S3 Renārs Ozoliņš- 2.vieta (skolotāja I.Brūvere)

Divi audzēkņi piedalījās arī olimpiāžu 3.posmā- valsts mērogā.

Artjoms Ļeonovs piedalījās informātikas (programmēšanas) olimpiādes posmā un savā vecuma grupā bija divdesmit ceturtais no trīsdesmit deviņiem Latvijas labākajiem jaunajiem programmētājiem, bet Renārs Ozoliņš ķīmijas olimpiādes valsts mēroga posmā ieguva devīto vietu, atzinību un uzaicinājumu uz Baltijas valstu olimpiādi.

Sveicam un lepojamies!

Paldies mācību priekšmetu jomu koordinatorēm I.Lasinskai, E.Kazakēvičai, kā arī MK vadītājai I.Brūverei, Datorikas nodaļas metodiķim N.Barbānam un visiem iesaistītajiem pedagogiem par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā un olimpiāžu organizēšanā!

Dalīties

Jaunākās publikācijas