+371 67324146

Pedagogu profesionālās pilnveides neformālā programma  “Darba tirgū aktuālo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā un profesionālo izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveide Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozarēs: Jaunākie zinātniskie atklājumi un ķīmijas profesionālo priekšmetu skolotāju aktuālās darba prasmes”

No 2023.gada 3. līdz 11.novembrim Rīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti īstenoja pedagogu profesionālās pilnveides neformālo programmu  “Darba tirgū aktuālo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā un profesionālo izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveide Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozarēs: Jaunākie zinātniskie atklājumi un ķīmijas profesionālo priekšmetu skolotāju aktuālās darba prasmes”. 

Kursu programmas mērķis bija aktualizēt profesionālās izglītības iestāžu pedagogu zināšanas ķīmijas nozarē un pilnveidot profesionālo kompetenci. 

Kursu dalībnieki  teorētiskājās nodarbībās papildināja zināšanas par  vielu attīrīšanas metodēm (organisko un neorganisko vielu fizikālķīmiskās īpašības, šķīšanas un kristalizācijas procesi, šķīdinātāju fizikālķīmiskās īpašības un polaritāte, zaļās ķīmijas principi šķīdinātāju un vielu atdalīšanas apstākļu izvēlē) un par vielu atdalīšanu ar hromatogrāfiskajām metodēm (metožu pamatprincipi; veidi: plānslāņa, kolonnu, gāzu un  šķidrumu hromatogrāfija; iekārtu darbības principi un pielietojums). Tika apgūts mācību saturs, kas bija balstīts praktiskos piemēros, t.sk., no ķīmiskās rūpniecības jomas. Šajās nodarbībās tika risināti arī aprēķinu uzdevumi un problēmuzdevumi. 

Kursu dalībnieki arī praktiski strādāja laboratorijā, papildinot praktiskās iemaņas šķidru vielu attīrīšanā ar frakcionēto destilāciju, kā arī apguva cietu vielu attīrīšanu ar kristalizācijas metodi, procesu efektivitātei sekojot un to novērtējot ar fizikālķīmiskajām metodēm.  Kā arī papildināja praktiskās prasmes atdalīt organiskās vielas ar plānslāņa hromatogrāfiju un ar kolonnu hromatogrāfiju, kā arī veica hromatogrāfiskas atdalīšanas izvērtējumu ar šķidrumu hromatogrāfiju-masspektrometriju. 

Profesionālo izglītības iestāžu ķīmijas jomas pedagogiem kursus vadīja pieredzējuši organiskās un analītiskās ķīmijas un vienlaicīgi arī pedagoģijas jomas speciālisti. Tika izmantoti mūsdienīgi materiāltehniskie resursi. Nodarbībās tika ietvertas rūpniecībā plaši izmantotas un aktuālas laboratorijas metodes. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas