+371 67324146

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālā programma “Darba tirgū aktuālo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā un profesionālo izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveide Drukas un mediju tehnoloģiju nozarē. “Tehnoloģijas un materiāli nozares uzņēmumos””

No 2023.gada 27.oktobra līdz 2023.gada 11.novembrim Rīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju īstenoja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālo programmu “Darba tirgū aktuālo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā un profesionālo izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveide Drukas un mediju tehnoloģiju nozarē. “Tehnoloģijas un materiāli nozares uzņēmumos””. 

Programmas mērķis bija aktualizēt profesionālās izglītības iestādes pedagogu zināšanas drukas un mediju tehnoloģiju nozarē un pilnveidot profesionālo kompetenci, apgūstot zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām un materiāliem modernākajos un tehnoloģiski vislabāk aprīkotajos nozares ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumos. 

Kursu klausītāji bija iespēja apmeklēt AS Liepājas papīrs, kas ražo etiķetes un uzlīmes. Nodarbības mērķis bija iepazīties ar etiķešu un uzlīmju izgatavošanu fleksogrāfijas, digitālās drukas un sietspiedes tehnoloģijās, dažādām produkcijas apstrādes metodēm, izmantojamajiem materiāliem un to sagatavošanu darbam, tehnoloģisko operāciju norisi, iespiedprodukcijas kvalitātes kontroli, iespējamiem defektu cēloņiem un to novēršanas iespējām, kā arī ar saražotās produkcijas, materiālu un citu resursu uzskaiti. Ar uzņēmuma darbību iepazīstināja un profesionālās izglītības pedagogiem nodarbības vadīja AS Liepājas papīrs produktu attīstības vadītājs Andrejs Ivļijevs, pārdošanas direktore Līva Krastiņa, galvenais inženieris Ilmārs Ozoliņš-Ozols un ražošanas vadītājs Uldis Roze. 

Kursu klausītāji apmeklēja grāmatu ražošanas uzņēmumu SIA Jelgavas tipogrāfija, kas ir viena no modernākajām grāmatu ražošanas tipogrāfijām ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Ziemeļeiropā un specializējas augstas kvalitātes izdevumu – mākslas un foto albūmu, bērnu grāmatu, dažādu ceļvežu u.c. iespiedprodukcijas izgatavošanā gan Latvijas, gan ārvalstu izdevniecībām. Uzņēmumā ir jaunas un modernas iespiedmašīnas, automatizētās grāmatu iesiešanas un ievākošanas līnijas un ļoti racionāli organizēta darba plūsma. Nodarbības mērķis – apgūt zināšanas par grāmatu iesiešanu uz automatizētām līnijām, modernas grāmatu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, to norisi un dokumentēšanu, iesiešanai izmantojamajiem materiāliem un to sagatavošanu darbam, produkcijas kvalitātes kontroli, iespējamiem defektiem, to cēloņiem un iespējamo novēršanu, kā arī ar gatavās iespiedprodukcijas, izmantoto materiālu un citu resursu uzskaiti. Pedagogu apmācību vadīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Matrevics, ražošanas vadītāja Anete Andersone-Dreimane un tehniskais direktors Marģers Žagata. 

Uzņēmuma speciālisti pedagogus iepazīstināja ar darba plūsmas vadības metodēm, elektronisko darbu izsekošanas, kontroles un uzskaites sistēmu.

Kursu ietvaros profesionālās izglītības pedagogi apmeklēja arī papīra un poligrāfijas materiālu vairumtirdzniecības uzņēmumu AS Antalis, kas ir viens no lielākajiem papīra un poligrāfijas materiālu piegādātājiem Baltijā un Ziemeļeiropā un ne tikai apgādā poligrāfijas uzņēmumus ar ražošanai nepieciešamo, bet arī sniedz tiem konsultācijas materiālu pielietošanā. Nodarbības vadīja AS Antalis valdes loceklis Viktors Turlais. Kursu dalībnieki noklausījās lekciju par plašo papīra un poligrāfijas materiālu klāstu, ko uzņēmums piedāvā saviem klientiem, un praktiski izmēģināja materiālu pasūtīšanu uzņēmuma e-veikalā. Pēc lekcijas dalībnieki devās uz materiālu noliktavām un izmantoja iespēju aplūkot dažādus paraugus, kā arī vēroja, kā notiek pasūtījumu komplektēšana un sagatavošana piegādei klientiem. AS Antalis ir darbnīca/sietuve, kurā pēc klientu pieprasījuma, izmantojot roku darbu, tiek izgatavoti iespieddarbu paraugi (t.s. “lelles”), kas ļauj pārliecināties par pareizu materiālu un tehnoloģiju izvēli konkrētajam darbam. Sietuves darbinieces demonstrēja darba paņēmienus un sniedza skaidrojumus par parametriem, kas jānorāda, pasūtot “lelli”, lai būtu iespējams izgatavot rūpnieciskam produktam maksimāli atbilstošu darba paraugu.

Vēl kursu klausītāji apmeklēja iespiedkrāsu vairumtirdzniecības uzņēmumu SIA Labiink, kas Latvijā pārstāv plaši pazīstamo vācu iespiedkrāsu ražotāju Epple, kura produkciju izmanto daudzas Latvijas tipogrāfijas, un iespiedlaku ražotni SIA Baltink. Nodarbības mērķis – iepazīšanās ar iespiedkrāsu un laku tehniskajiem raksturlielumiem, to savstarpējo saderību un dažādu fizikāli-ķīmisko parametru kontroli laboratorijas apstākļos un lietošanas rekomendācijām. Nodarbības vadīja SIA Labiink direktors Ivars Upmalis un SIA Baltink direktors Aleksejs Šļamins. Kursu klausītājiem bija iespēja apmeklēt laku ražotni, kā arī saņēma izsmeļošu informāciju par ražošanas procesiem, kvalitātes kontroles sistēmu, gatavās produkcijas uzglabāšanu un loģistiku. Ar sevišķi lielu ieinteresētību kursu klausītāji  uzņēmuma laboratorijā speciālistu vadībā testēja materiālu ķīmiskās un fizikālās īpašības un veica to izvērtējumu.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālās programmas pēdējā dienā kursu klausītāji apmeklēja laikrakstu un žurnālu tipogrāfiju SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”. Programmas mērķis bija apgūt zināšanas par periodisko iespieddarbu tehnoloģisko procesu plānošanu un organizēšanu, iespiešanu uz rotācijas iespiedmašīnām, saražotās produkcijas, materiālu un citu resursu uzskaiti, kā arī izprast iespējamo iespiedprodukcijas defektu rašanās cēloņus un metodes to novēršanai. Nodarbības pedagogiem lasīja SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” ražošanas vadītājs Imants Klovāns.

Periodisko izdevumu ražošanas būtiskākā īpatnība ir ārkārtīgi precīza darbu grafika sastādīšana un ievērošana, tāpēc nodarbībā sevišķa vērtība tika pievērsta ražošanas plānošanas, grafiku sastādīšanas un materiālu savlaicīgas piegādes jautājumiem. Pēc iepazīšanās ar ražotni kursu dalībnieki pievērsās darbu plānošanas jautājumiem un veica praktiskus vingrinājumus, nosacīti izmantojot uzņēmuma elektroniskās vadības programmas. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas