+371 67324146

Mācību organizēšana PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpās, Rīgā

Laika no 2022. gada 8. līdz 11.novembrim, notika Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projektā “An enhancement of the educational process in VET institutions”, Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025154, plānotās mācības „Peer evaulation”, kurās klātienē piedalījās projekta partneri no Francijas, Norvēģijas, Spānijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Šajās mācībās auto nodaļu metodiķi, nozaru pārstāvji analizēja auto virsbūvju remontatslēdznieka mācību programmu. PIKC RVT Auto nodaļas izglītības metodiķa vietas izpildītāja Rikarda Damroze-Sprunce iepazīstināja dalībniekus ar auto nozari Latvijā, darba tirgus prasībām un tendencēm, izglītības sistēmu Latvijā, kā arī ar auto virsbūvju remontatslēdznieka mācību programmu t.sk. programmas mērķiem, uzdevumiem, programmas apguves novērtējumu, moduļu karti un katra moduļa aprakstu. Konkrēto mācību programmu analizēja un vērtēja starptautiski auto nodaļu metodiķi un auto nozaru pārstāvji. Analīzes un vērtējumu rezultātā tika prezentēti ieteikumi mācību programmas uzlabošanai, kā arī apkopoti ieteikumi un rekomendācijas ziņojumā. Projekta koordinatore Liena Ādamsone stāstīja par kombinētās mācīšanas (Blended teaching and learning) pieejas izmantošanas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem mācību procesā, pedagoģe Laimrota Surska iepazīstināja dalībniekus ar “Sešas domājošās cepures” metodi. Direktores vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā Ilvars Tauriņš stāstīja par e-vidi, kiberdrošības jautājumiem, mūsdienīgas mācību vides nozīmi izglītībā. IT nodaļas vadītāja vietnieks Normunds Pauders dalījās ar pieredzi par dronu izmantošanu mācību procesā. Lektores no Latvijas Universitātes Ineses Barones prezentācija bija par izglītību un gaidām. Angļu valodas centra direktores Tatianas Ginzburg stāstījums bija par  caurviju prasmēm un kritisko domāšanu. Mācību noslēgumā svinīgi tika pasniegtas apliecības par dalību pasākumā. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas