+371 67324146

Mācības pedagogiem Grieķijā 2021. gada novembrī

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “Blended teaching and learning in VET schools”, Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094501 ietvaros notika mācības pedagogiem par virtuālo laboratoriju un digitālo mācību rīku izmantošanu mācību procesā profesionālajās izglītības iestādēs. Mācības notika no 16. līdz 18. novembrim Kilkis pilsētas mācību centrā EPIMORFOTIKI KILKIS MONOPROSOPI E.P.E., Grieķijā.

Mācību pirmajā dienā lektori stāstīja par digitālajiem rīkiem sadarbības veidošanai klasē: Google classroom/Microsoft Teams, Edmodo, Moodle, Moodle + h5p, Reflection/Case study. Nākošajā dienā lektori mācīja kā izmantot virtuālās laboratorijas: GO-LAB un PraxiLabs, kā arī par viktorīnu organizēšanu tiešsaistē, uzdevumu, pārbaudes darbu veidošanu, izmantojot Kahoot!, Quizizz un Mentimeter. Mācību pēdējā dienā projekta koordinatoru sanāksmē ar projekta partneriem tika runāts par finanšu atskaitēm un turpmākajiem projekta uzdevumiem. Turpinājumā mācību dalībnieki darbojās datoru klasē, lai praktiski aprobētu iegūtās zināšanas. Mācību noslēgumā dalībniekiem tika svinīgi izsniegti sertifikāti par piedalīšanos mācībās un norunāta nākošā tikšanās 2022. gada 25. janvārī.

Dalīties

Jaunākās publikācijas