+371 67324146

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (09.09.2021. – 08.12.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

  • 09.09.2021. objekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana” nodots ekspluatācijā;
  • atklāta konkursa “Garderobes skapju ar soliem piegāde PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums” sporta ģērbtuvēm Noliktavas ielā 2, Rīgā” (ID Nr. VIAA 2021/35 ERAF RVT) rezultātā 19.10.2021. noslēgts piegādes līgums ar piegādātāju SIA “Viss Veikaliem un Noliktavām”, notiek piegādes līguma izpilde;
  • 11.11.2021. izsludināts atklāts konkurss “Roku mazgātņu, žalūziju, mēbeļu un mācību auditoriju galdu piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifukcionālai zālei”, id.Nr.VIAA 2021/51 ERAF RVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 13.12.2021.

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/015 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros turpinās:

  • komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršota atjaunošana PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” ēkā Noliktavas ielā 2, Rīgā” (kad. apz. 0100 010 0084 002), II kārta (papildus apjoms);
  • komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršota atjaunošana PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ēkā Noliktavas ielā 2, Rīgā” (kad. apz. 0100 010 0084 002), III – V kārtas.

Publikācijas sagatavošanas datums: 08.12.2021.

Dalīties

Jaunākās publikācijas