+371 67324146

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pedagogu un audzēkņu aptauja

2021. gada septembra mēnesī notika PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pedagogu un audzēkņu aptaujas Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “Blended teaching and learning in VET schools”, Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094501 ietvaros. Audzēkņu aptaujas mērķis bija  izvērtēt profesionālās izglītības satura praktiskos aspektus un audzēkņu iegūtās dažādās kompetences. Aptaujas anketu aizpildīja 185 audzēkņi no 3. un 4. kursiem. Pedagogu aptaujas mērķis bija noteikt mācību kvalitāti, to ietekmējošos faktorus un izmantoto metožu, pieeju, digitālo rīku pielietošanu mācību procesā, ja mācības tiek organizētas klātienē un tiešsaistē. Pedagogu aptauju aizpildīja 61 pedagogs. Ar pedagogu un audzēkņu aptaujas rezultātiem var iepazīties projekta mājas lapā: https://btl.rvt.lv/lv/intelektualie-rezultati

Dalīties

Jaunākās publikācijas