+371 67324146

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pedagogu un audzēkņu aptauja

2021. gada septembra mēnesī notika PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pedagogu un audzēkņu aptaujas Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “Blended teaching and learning in VET schools”, Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094501 ietvaros. Audzēkņu aptaujas mērķis bija  izvērtēt profesionālās izglītības satura praktiskos aspektus un audzēkņu iegūtās dažādās kompetences. Aptaujas anketu aizpildīja 185 audzēkņi no 3. un 4. kursiem. Pedagogu aptaujas mērķis bija noteikt mācību kvalitāti, to ietekmējošos faktorus un izmantoto metožu, pieeju, digitālo rīku pielietošanu mācību procesā, ja mācības tiek organizētas klātienē un tiešsaistē. Pedagogu aptauju aizpildīja 61 pedagogs. Ar pedagogu un audzēkņu aptaujas rezultātiem var iepazīties projekta mājas lapā: https://btl.rvt.lv/lv/intelektualie-rezultati

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās