+371 67324146

“GADA SKOLOTĀJS 2022” Rīgas Valsts tehnikumā

Lai sveiktu mūsu tehnikuma skolotājus Skolotāju dienā, Rīgas Valsts tehnikuma Audzēkņu pašpārvalde 2022. gada 3. oktobrī bija noorganizējusi skolotājiem svētku pasākumu. Skolotājiem bija iespēja piedalīties viktorīnā “Skolotāj, vai Tu zini?!”, kur bija jāsniedz atbildes uz dažādiem jautājumiem par dzīvi un izglītību, kā piemēram, kurš no jautājumā minētajiem latviešu dzejniekiem nav strādājis par skolotāju. Pareizo atbilžu skaits nebija tik būtisks, jo aktivitātes mērķis bija, lai skolotāji gūtu pozitīvas emocijas pasākuma laikā – kas arī lieliski izdevās!

Kā jau tradicionāli ik gadu, sagaidot Skolotāju dienu, arī šogad Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji tika izvirzīti “Gada skolotāja” nominācijām, kuras kopumā bija sešas.

 Nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2022 profesionālās izglītības jomā” 
Par daudzveidīgu un audzēkņiem saistošu mācību metožu izmantošanu mācību procesā; par kvalitatīvu mācību platformas e-studijas.lv izmantošanu, nodrošinot savus veidotos mācību materiālus pilnam moduļu apguves ciklam; par audzēkņu sasniegumiem Latvijas jauno profesionāļu meistarības konkursos – Komercdarbības nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāja  Anastasija Soloveičika. 

Nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2022 metodiskā darba vadīšanā” 
Par ieinteresētību un aktīvu iesaisti tehnikuma metodiskā darba organizēšanā; par prasmīgi vadītu Autotransporta nozares profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbu – Auto nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Edgars Geislers.

Nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2022 pieaugušo izglītības jomā” 
Par pieaugušo izglītošanas procesa kvalitatīvu īstenošanu, izmantojot mūsdienīgus mācību un metodiskos materiālus; par diferencētu mācību metožu izmantošanu mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai – profesionālo  mācību priekšmetu skolotājs Zigmunds Kazanovskis.

Nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2022 ārpusstundu darbā ar audzēkņiem” 
Par entuziasmu un mērķtiecīgi koordinētām “Zaļās jostas” aktivitātēm, makulatūras vākšanas akcijā iesaistot visu tehnikuma nodaļu un struktūrvienību audzēkņus un plašu darbinieku loku, kā arī saliedējot audzēkņus kopējam mērķim – RVT 2.vieta Latvijas mērogā – izglītības psiholoģe Zaiga Kriķe.

Nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2022 ārpusstundu darbā ar audzēkņiem” 
Par ieguldījumu Dzelzceļa nodaļas audzēkņu personības izaugsmē un karjeras iespēju popularizēšanu daudzveidīgos karjeras izglītības pasākumos pedagogs karjeras konsultants  Solveiga Keistere.

Nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2022 audzēkņu simpātija” 
Par neizmēramu atbalstu un atdevi audzināšanas darbā, draudzīgu plecu, un jautro, smaidīgo un vienmēr laipno personību – grupu audzinātāja Elīna Šnepste Čivkule.

Apsveicam Rīgas Valsts tehnikuma Gada skolotāja titula laureātus un novēlam visiem skolotājiem izturību, iedvesmu, radošumu un enerģiju visa mācību gada garumā!

Dalīties

Jaunākās publikācijas