+371 67324146

Rīgas Valsts tehnikums 2022./2023. mācību gadā īstenos Erasmus+ mobilitātes projektu

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir parakstījis finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (KA1) mobilitātes projekta“Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” īstenošanu.

Projekta nosaukums: Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve

Projekta Nr.: 2021-1-LV01-KA121-VET-000007686

Projekta īstenošanas laiks: no 01.09.2021. līdz 02.11.2023.

Projektam piešķirtais finansējums: 145 067,00 EUR

Projekta mērķi:

– veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū;

– sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu mobilitāti, tehnikuma internacionalizāciju un profesionālās izglītības pievilcību;

– nodrošināt pozitīvu un ilgtermiņa ietekmi uz mobilitātes dalībniekiem un to organizācijām.

Projekta svarīgākie rezultāti:

– audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;

–  audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;

– starptautiskas pieredzes iegūšana.

Projekta dalībnieki: 38 audzēkņi un 12 profesionālās izglītības speciālisti no tehnikuma nodaļām un teritoriālajām struktūrvienībām – Auto, Datorikas, Drukas un mediju tehnoloģiju, Dzelzceļa, Enerģētikas, Kokapstrādes, Komercdarbības, Ķīmijas tehnoloģijas un Mašīnbūves nodaļām, Krāslavas un Limbažu struktūrvienībām.

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: 20 profesionālās izglītības iestādes un/vai uzņēmumi Francijā, Itālijā, Lietuvā, Maltā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Projekta kontaktpersona:

Arita Ošiņa, Projektu nodaļas galvenā speciāliste

E-pasts: arita.osina@rvt.lv

Mob. tālr.: 20370671

Tuvākajā laikā tiks izsludināta audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu pieteikšanās dalībai mobilitātē. Informācija par pieteikšanos tiks ievietota tehnikuma mājaslapā www.rvt.lv un tehnikuma Facebook kontā, audzēkņiem un skolotājiem nosūtīta mācību sociālajā tīklā Mykoob, visiem profesionālās izglītības speciālistiem nosūtīta uz tehnikuma e-pasta adresi.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.erasmusplus.lv.

Dalīties

Jaunākās publikācijas