+371 67324146

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās” domāšanas un videi draudzīgas uzvedības piemēri darba vietās šādās nozarēs: ēdināšana, celtniecība un enerģētika. Tika prezentēti izveidotie mācību stundu scenāriji profesionālās izglītības iestādēm. Sanāksmē diskutēja par konkrētās rokasgrāmatas izmantošanas iespējām un projekta rezultātu izplatīšanas veidiem. Sanāksmē tika nolemts izstrādāt rokasgrāmatas noslēguma daļu, kurā tiktu atspoguļotas projektā iekļauto nozaru tendences un secinājumi, saistībā ar zaļo menedžmentu, vides aizsardzību un digitalizāciju profesionālajās izglītības iestādēs. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas