+371 67324146

Starptautiskā projekta partneru sanāksme Bjalistokā Polijā

2023. gada 14. un 15. jūnijā notika Erasmus+ KA2 projekta “Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894, starptautiskā sanāksme, kuru organizēja projekta partneri no “Fundacja Centrum Umiejętności Praktycznych” Polijā. Sanāksmes laikā tika analizēti projektā jau izstrādātie rezultāti: ziņojums, kurā ietverti “Zaļās” domāšanas un videi draudzīgas uzvedības piemēri darba vietās šādās nozarēs: ēdināšana, celtniecība un enerģētika, kā arī izstrādātie un atsevišķiem uzņēmumiem piešķirtie videi draudzīga darbinieka sertifikāti. Tika diskutēts par rokasgrāmatas saturu t.sk par praktiskiem pasākumiem, aktivitātēm, zaļā menedžmenta elementu iekļaušanu profesionālajās izglītības iestādēs. Sanāksmē tika izskatīti dažādi finanšu jautājumi, plānotie projekta darbi, to termiņi un projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes. Projekta partneriem tika parādīts gastronomijas uzņēmums PSS Spolem, lai varētu redzēt videi draudzīgos risinājumus darba vietās. Apmeklējot Bjalistokas Universitāti varēja redzēt videi draudzīgos tehniskos risinājumus universitātē. Viesojoties Epi-Centrum, varēja redzēt pro-ekoloģiskos risinājuma piemērus izglītībā. Apmeklējām ēdināšanas pakalpojumu profesionālās izglītības iestādi Bjalistokā un tikāmies ar pedagogiem, kuri dalījās pieredzē saistībā ar “Zaļās” domāšanas un videi draudzīgu risinājumu integrēšanu profesionālajās izglītības iestādēs. Sanāksmes noslēgumā tika diskutēts par nākošo projekta sanāksmi Viļņā. RVT pārstāvēja pedagogu karjeras konsultante Solveiga Keistere, projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne un projektu nodaļas speciāliste Liena Ādamsone.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās