+371 67324146

Projekta partneru sanāksme tiešsaistē

2022. gada 9. decembrī notika Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta An enhancement of the educational process in VET institutions”, Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025154 partneru sanāksme tiešsaistē. Projekta koordinatore Liena Ādamsone ziņoja par apkopotajiem projekta partneru priekšlikumiem saistībā ar mācību “Peer evaluation” organizēšanas kārtību. Sanāksmē tika diskutēts par auto mehāniķa mācību programmas analizēšanas procedūru. Tika nolemts, ka iztulkoto auto mehāniķa mācību programmu nosūtīs projekta partneriem 2 nedēļas pirms mācību sākuma, lai projekta partneriem būtu iespēja laicīgi iepazīties ar analizējamajiem materiāliem, kā arī mācību programmas analizējamie moduļi tiks jau 2 nedēļas iepriekš sadalīti starp projekta partneriem. Projekta koordinatore Liena Ādamsone parādīja izveidoto ziņojumu pēc mācību “Peer evaluation” organizēšanas “Rīgas Valsts Tehnikums”, Rīgā. Diskusiju rezultātā tika izspriests par nepieciešamajiem ziņojuma uzlabojumiem. Sanāksmes noslēgumā projekta partneri sprieda par nākamo mācību un projekta partneru sanāksmes datumiem, kā arī Liena Ādamsone atgādināja par projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātēm t.sk. ziņu un rakstu publicēšanu projekta Facebook lapā.  

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Ātrāk, augstāk, spožāk – veiksmes likums!

Apgūstot tehnikumā izvēlētās profesijas, izglītojamajiem bieži tiek nodrošinātas iespējas tikties ar dažādu profesiju un nozaru pārstāvjiem, kas ļauj izglītojamajiem uzzināt par nākotnes karjeras iespējām. Šī