+371 67324146

2022. gada 21. decembrī notika Erasmus+ KA2 projekta ” VET modules transformation to hybrid digital learning type and programming subject gamification for EU learners” sanāksme

2022. gada 21. decembrī notika Erasmus+ KA2 projekta ” VET modules transformation to hybrid digital learning type and programming subject gamification for EU learners” sanāksme tiešsaistē, kurā Jevgenij Chomaniuk atskatījās uz projektā paveikto darbu. Viņš ziņoja, ka šī gada laikā ir izstrādāts profesionālā moduļa “Izstrādes pamati” apraksts (Professional Module “Developing Basics” Description), kas paredzēts programmētājiem, lai audzēkņi Minecraft vidē varētu interesantā veidā apgūt programmēšanas pamatus. Projekta partneri atzinīgi novērtēja organizētās mācības pedagogiem DUCOR “Partenija Zografski” Maķedonijā, kuru noslēgumā pedagogi ieguva šādas apliecības: “Microsoft Innovative Educator 2022” un “Minecraft: Education Edition: Teacher Academy”. Projekta koordinatore Irma Šiaulytė informēja par projekta rezultātu un dokumentu pārbaudi, par secinājumiem un ieteikumiem no pārbaudes komisijas puses. Projekta tiešsaistes sanāksmes noslēgumā vienojās par nākamās sanāksmes organizēšanu projektā iesaistītajiem pedagogiem saistībā ar otrā intelektuālā projekta rezultāta izstrādi: digitalizētu rokasgrāmatu pedagogiem.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās