+371 67324146

Projekta partneru sanāksme 2022. gada 20. un 21. jūnijā Rīgā

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “An enhancement of the educational process in VET institutions”, Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025154 ietvaros notika pirmā starptautiskā projekta partneru sanāksme Rīgā, kuru organizēja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” projektu nodaļas speciālisti. Starptautisko projekta partneru sanāksmi atklāja  PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga ar svinīgu uzrunu.

Sanāksmē projektu nodaļas speciāliste informēja projekta partnerus par projekta mērķi, galvenajiem rezultātiem, projekta partneru pienākumiem, kopīgajiem pedagogu un darbinieku mācību pasākumiem, projekta rezultātu izplatīšanas pasākumiem, ārkārtas izmaksu izmantošanas iespējām, projekta budžetu u.c. Sanāksmes laikā tika demonstrēta moderna mācību iekārta – paplašinātās realitātes (augmented reality) metināšanas iekārta, kuru ir plānots iegādāties RVT mācību vides uzlabošanai. 

Lai viens otru labāk iepazītu, starptautiskā projekta partneru sanāksmes sākumā projekta partneri piedalījās atraktīvā “Bingo” spēlē.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās