+371 67324146

”PRO Vestland Opplaeringskontor” mācību centra organizētās mācības Norvēģijā

”PRO Vestland Opplaeringskontor” mācību centrs (PRO) Norvēģijā organizēja mācības “Peer evaluation” 2023. gadā no 8. līdz 11. maijam Erasmus+ KA2 partnerības sadarbībai projekta “An enhancement of the educational process in VET institutions”, Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025154 ietvaros. Projekta partneri, kā eksperti, vērtēja PRO sadarbību ar profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Pirmajā dienā projekta koordinators Kristen Stæger-Breisnes stāstīja par to, kā mācību centrs strādā kopā ar uzņēmumiem, lai audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm nodrošinātu prakses uzņēmumos, plānotu, īstenotu un koordinētu profesionālo apmācību. Tika apmeklēts lielākais piena pārstrādes uzņēmums “Tine SA” Rietumnorvēģijā, lai redzētu, kā audzēkņi darbojas praksē šajā uzņēmumā. Projekta koordinators Kristen Stæger-Breisnes stāstīja par Norvēģijas izglītības sistēmu un mijiedarbību, starp mācībām profesionālajās izglītības iestādēs un praksēm uzņēmumos. Otrajā dienā mācību dalībnieki apmeklēja Campus Verftet un Førde profesionālās izglītības iestādi, kurā varēja aplūkot mūsdienīgu mācību aprīkojumu un paplašinātās realitātes izmantošanu mācību procesā. Notika diskusijas, par kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu profesionālajās izglītības iestādēs, sociālo iekļaušanos un sadarbību ar uzņēmumiem prakšu nodrošināšanai. Mācību dalībnieki viesojās lielā prakšu nodrošināšanas uzņēmumā ”Elkem ASA Bremanger”, kas nodrošina audzēkņiem prakses dažādās jomās. Mācību trešajā dienā tika analizētas trīs dažādu specializāciju mācību programmas. Viena no tām tika ieviesta 2020./2021. mācību gadā. Projekta partneri vērtēja jaunās mācību programmas atbilstību darba tirgus vajadzībām, kā arī diskutēja par nepieciešamajām audzēkņu un praktikantu kompetencēm nākotnē. Tika apmeklēti arī uzņēmumi “WIS” un “Fjordbase Florø”, kuri nodrošina prakses profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Ceturtajā dienā katra darba grupa prezentēja mācību programmu vērtēšanas rezultātus, kā arī prezentēja ieteikumus un novērotās labās pieredzes piemērus. Noslēgumā svinīgi tika pasniegtas apliecības par dalību mācībās.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās