+371 67324146

Pieaugušo izglītības centrasadarbības pasākums Enerģētikas nozarē

Pieaugušo izglītības centrā 18.septembrī notika kārtējā tikšanās ar Latvijas enerģētikas un energobūvnieku asociācijas specializētā sertifikācijas centra ekspertu Osvaldu Makrecki. Tikšanās gaitā tika izprastas jaunākās attīstības tendences nozarē un darba devējiem nepieciešamās darbinieku zināšanas un prasmes. Kopīgi pieņemts lēmums izstrādāt neformālās izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmu “Atjaunojamās enerģijas”, 960 stundu apjomā un piedāvāt nozares uzņēmumiem. Kā alternatīva joprojām pastāv iespēja apgūt atsevišķus profesionālos mācību moduļus klasiskajā elektrotehniķa un/vai atjaunojamās enerģijas specialitātē.

Pateicamies Osvaldam Makreckim par ilggadīgu, efektīvu sadarbību, atsaucību un dalību pasākumā. Paldies Pieaugušo izglītības centra darbiniekiem un Karjeras konsultantei Solveigai Keisterei par atvēlēto laiku pasākuma organizācijai un jēgpilnai norisei. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas

PROJEKTS MŪSU NĀKOTNEI 

No 20. septembra līdz 22. septembrim notika Erasmus+ KA2 projekta „Ecofriendly worker 1.0”, Nr. 2021-1-PL01-KA210-VET-000032894 sanāksme, kurā tika izskatīts izstrādātais ziņojums un tajā ietvertie “Zaļās”

Prakses iespējas a/s ”Sadales tīkls” 

6. septembrī TIC viesojās AS “Sadales tīkls” personāla vadītāja Linda Bernharde un tehnikuma absolvents, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris Guntis Puriņš. Viņi pastāstīja par prakses iespējām uzņēmumā

Mācību ekskursija uzņēmumā SIA „DSV Transport” 

2023.gada 20.septembrī  Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Loģistika” GL2 grupas izglītojamie, kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Andreju Andmani un grupas audzinātāju Ilzi Rudaku, devās